meditatieflyer. week 5

VEERTIGDAGENTIJD,

DE WEG VAN VERTROUWEN

(1 JOHANNES 5:14)

WEEK 6.

ZONDAG 5 APRIL.

Mattheus 21:1-11.

De menigte riep: Gezegend Hij die komt

in de naam van de Heer.

 

Jezus wordt als een held binnen gehaald. Prachtig!

Super! De verwachtingen waren hoog gespannen.

De verwachting is de kraamkamer van de teleurstelling.

Soms verwacht je meer van anderen dan je zelf zou

kunnen waarmaken. 

MAANDAG 6 APRIL.

Openbaring 2:8-11.

De Heer zegt: Ik weet van uw ellende en armoede, hoewel u rijk bent. Wees niet bang voor wat u nog te wachten staat. Wees trouw tot in de dood, dan zal Ik u als lauwerkrans het leven geven.

 

Als jij dadelijk aan het eind van je leven bent, wat zal dan belangrijk zijn? Ik weet zeker dat je je dan niet druk maakt over je servies en je banksaldo. De vraag die dan in je hart klinkt is: Heeft mijn leven er toe gedaan? Ben ik trouw geweest aan anderen en aan God? Mooie vraag? Nu kun je er nog aan werken.

DINSDAG 7 APRIL.

Johannes 12:20-30.

Jezus zegt: Waarachtig, Ik verzeker u: Als een

graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft

het een graankorrel. Maar wanneer hij sterft

draagt hij veel vrucht voort.

 

Hoe meer je geeft, hoe meer je ontvangt.

Hoe meer je ontvangt, hoe meer je kunt geven.

Zo mag ons leven vrucht voortbrengen.

En zo mag je ook sterven. Je zegeningen

brengen dan nog veel vrucht voort. Daar

zorgt God voor.

                      

WOENSDAG 8 APRIL.

Mattheus 10:38-39.

Jezus zegt: Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen.

 Maar wie zijn leven verliest omwille van Mij,

die zal het behouden.

 

Iets kwijt raken en toch weer niet. Dat is bijzonder. Jezus is soms wat radicaal

in zijn woorden. Eigenlijk zegt Hij dat Hij (God) de dragende grond

in je leven moet zijn. Bij alles wat je moet doen in je leven

kun je altijd vragen: Wat zou U doen, Jezus?

En wees dan maar stil. Je krijgt antwoord.

En leven met Hem, is eeuwig leven.

 

 

DONDERDAG 9 APRIL.

Marcus 14:12-26

Jezus nam brood, sprak het zegengebed uit,

brak het brood, deelde het uit en sprak:

Neem hiervan, dit is mijn lichaam.

 

Er is geen duidelijker gebaar van Jezus

waarin Hij zegt bij ons te zijn, dan in dit

gebaar. Vanaf de oorsprong van de kerk

kwamen gelovigen rond de tafel.

Door de H. Eucharistie of H. Avondmaal komt

Hij tot ons; ook wanneer wij de heilige gaven niet kunnen ontvangen.

Een intieme omhelzing!

 

 

VRIJDAG 10 APRIL.

Lucas 23: 33-34

Aan het kruis zei Jezus: Vader vergeef het hun,

want zij weten niet wat ze doen.

 

De dood van Christus betekent veel. Hij deelt ons

lijden en sterven. Hij vergeeft onze tekortkomingen,

onze zonden. Vergeving is de eerste vrucht van de

liefde. Bid vandaag intens het Onze Vader.

En vergeef iemand die je pijn heeft gedaan.

                                                            Of, vraag om vergeving. Hoe moeilijk het ook is.

 

ZATERDAG 11 APRIL.

Lucas 24:1-7

Twee mannen in stralende gewaden zeiden tot de vrouwen:

Waarom zoekt u de levende onder de doden. Hij is hier niet.

Hij is uit de dood opgewekt.

 

Bij dit liefdevolle mysterie kunnen we alleen maar zeggen:

Zalig Pasen - Gezegend Pasen.

Amen!

Zoeken

Diensten!

QRCode PKN GrijpskerkOp donderdag 9 april beginnen we om 19:30 Online via Kerkomroep.nl, waar ds. J. Kroon hoopt voor te gaan.


Overzicht kerkdiensten.

Omzien naar elkaar

Noaberschap: uw ogen en oren zijn nodig! Laat via ons meldpunt weten wie extra aandacht en zorg nodig heeft.

Privacy

backtotop