Logo PKN Grijpskerk

De Protestantse gemeente Grijpskerk en omstreken maakt deel uit van de Protestantse kerk in Nederland. Dat ziet u aan het logo. De betekenis van het logo is als volgt:

We zien een kruis en een duif in een prachtige stralenkrans, betekenisvolle rijke christelijke symboliek. De Protestantse Kerk in Nederland wil uitdragen waar dit logo voor staat. Een kerk met toekomst die leeft vanuit het Woord van God. Een kerk die gericht is op vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. Ook een moedige kerk, waarin onbevangen, ontvankelijk, geïnspireerd en overtuigd geloofd en geleefd wordt. Enthousiast geloven dus.

Het logo bepaalt ons met de symbolen bij de drie-enige God: God, Jezus Christus en de Heilige Geest. En daarmee bij de weg die onze Protestantse Kerk in Nederland wil gaan.

Cirkel
De cirkel symboliseert eenheid, ook de eenheid van de kerken. Hij staat ook voor volkomenheid en eeuwigheid en daarmee voor God. God is immers het begin en het einde, tegelijkertijd: ‘Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde’ (Openbaring 22:13). De cirkel houdt ook verband met Gods schepping: heelheid, een schepping waarvan God zei dat zij ‘zeer goed’ was (Genesis 1: 31).

Kruis
In de cirkel licht het kruis op, het christelijk symbool bij uitstek. Gekozen is voor de meest
eenvoudige vorm ervan, het Griekse kruis met vier armen van gelijke lengte. Het verwijst naar Pasen: het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus Christus.

Achtarmig kruis
In de stralenkrans is ook het achtarmige kruis te zien. Dit kruis is een samenstelling van het vierarmige Griekse kruis en de eerste letter van het Griekse woord christos, de chi, die je schrijft als: X. Het getal acht verwijst naar de achtste dag van de schepping. Na de zevende dag, de vervulling van de schepping, is er de achtste dag. De dag van het nieuwe begin. De dag van de opstanding.

Duif
In het midden van het logo is een duif zichtbaar, het teken van vrede en van de Heilige Geest. In de bijbel komt de duif verschillende keren voor. Hierbij denken wij aan de duif die met een olijftak terugkwam naar de ark van Noach. En in het Nieuwe Testament lezen we over Jezus, die zich door Johannes in de Jordaan laat dopen. Bij deze doop daalt de Geest als een duif op Hem neer: ‘En terstond, toen Hij uit het water opsteeg, zag Hij de hemelen scheuren en de Geest als een duif op Zich nederdalen’ (Marcus 1: 9).

Het motto Geloof-Hoop-Liefde

De toevoeging van dit motto aan de naam Protestantse Kerk, werkt mee aan het overdragen van onze boodschap. We kiezen voor een motto die de missie van de kerk samenvat en de prachtige, rechtstreeks uit de Bijbel afkomstige, woorden weergeeft: geloof, hoop en liefde. De missie van de kerk is in de Visienota ‘Leren leven van de verwondering’ (november 2005) als volgt weergegeven:

De Protestantse Kerk wil laten zien wie ze is, waar ze voor staat, vanwaar de inspiratie komt en welke waarde dat kan toevoegen aan het leven van mensen. De Protestantse Kerk wil niet alleen voor de eigen leden, maar ook in de samenleving zichtbaar en herkenbaar aanwezig zijn. De Protestantse Kerk wil zich laten ervaren als:
  • een krachtige geloofsgemeenschap
  • bron van getuigen van de levensveranderende boodschap van het evangelie
  • een vierende gemeenschap
  • een gemeenschap van gebed
  • een centrum van waarden • een zorgzame gemeenschap
  • een gemeenschap waarin mensen zich geborgen voelen
  • een beweging van hoop en verwachting

 

Kijk verder! > Logo PKN Grijpskerk / Links / Link toevoegen

Zoeken

Diensten!

Kerk aan Nic. Grijpstraat te GrijpskerkOp zondag 27 september beginnen we om 10:00 in de kerk aan de Nic. Grijpstraat te Grijpskerk., waar ds. J. Kroon en KW J. Elzinga-Bakker hoopt voor te gaan. Thema: Startzondag


Overzicht kerkdiensten.

Omzien naar elkaar

Noaberschap: uw ogen en oren zijn nodig! Laat via ons meldpunt weten wie extra aandacht en zorg nodig heeft.

Privacy

Beleidsplan

 

backtotop