Hervormde kerk naar SOGK

Plechtige overdracht van de kerk aan het Kerkplein aan de Stichting Oude Groninger kerken

De Kerkenraad maakt bekend dat de kerk, de pastorie, het verenigingsgebouw  en het kerkhof, alle gelegen aan het Kerkplein te Grijpskerk, op 8 november a.s. overgedragen worden aan de Stichting Oude Groninger Kerken.

                                                                             

Het programma begint om 16.00 uur en duurt een uur. Inloop en ontvangst met koffie/thee vanaf 15.30 uur.

De Stichting Oude Groninger Kerken en de kerkenraad nodigen  gemeenteleden uit zich hiervoor aan te melden. Opgave bij de scriba bij voorkeur per email: scriba@pkngrijpskerk.nl  onder vermelding van uw naam, aantal personen en uw emailadres. U ontvangt ca. 3 weken van te voren de (digitale) uitnodiging van de Stichting Oude Groninger Kerken.

Zoeken

Diensten!

Kerk aan Kerkplein te GrijpskerkOp zondag 27 oktober beginnen we om 09:30 in de kerk aan het Kerkplein te Grijpskerk, waar mw. Jeltje Tilma uit Buitenpost hoopt voor te gaan.


Overzicht kerkdiensten.

Omzien naar elkaar

Noaberschap: uw ogen en oren zijn nodig! Laat via ons meldpunt weten wie extra aandacht en zorg nodig heeft.

Privacy

backtotop