Herdenken - Gedenken - Waarderen

Als werkgroep "Kerk naar Buiten" presenteren wij voor het najaar het volgende:

Als kerken kennen wij het gebruik van gedenken op de Laatste zondag van het kerkelijke jaar. Mensen van buiten de kerk hebben hieromtrent geen andere plek dan de begraafplaats of anderszins. Op veel plaatsen is het evenwel al een gebruik om rond deze tijd stil te staan bijoverledenen - ook / JUIST voor niet-kerkelijken.

Voor Grijpskerk willen wij dit oppakken en het volgende aanbieden: een open kerk om rond “Allerheiligen’ en “Allerzielen’  (resp 1 en 2 nov) de mensen in het dorp de gelegenheid te geven om stil te staan, om een kaarsje aan te steken in de kerk.

Zoeken

Diensten!

Kerk aan Kerkplein te GrijpskerkOp zondag 27 oktober beginnen we om 09:30 in de kerk aan het Kerkplein te Grijpskerk, waar mw. Jeltje Tilma uit Buitenpost hoopt voor te gaan.


Overzicht kerkdiensten.

Omzien naar elkaar

Noaberschap: uw ogen en oren zijn nodig! Laat via ons meldpunt weten wie extra aandacht en zorg nodig heeft.

Privacy

backtotop