Groep Gebouwenkeuze

woensdag 27 februari om 20.00 uur

Lees hier alles over de werkgroep........

Werkgroep gebouwenkeuze. (laatste nieuws onderaan!!)

Op 7 november 2018 is op de Gemeenteavond een presentatie gegeven door  Louis Bakker  (hij heeft ook  de Kerkenraad ondersteund bij het maken van het nieuwe beleidsplan)over het maken van een keuze voor één van beide kerkgebouwen. De Kerkenraad heeft vervolgens via het College van Kerkrentmeesters aan de werkgroep  de volgende opdracht meegegeven:            

De kerkenraad geeft aan de werkgroep de opdracht om met een onderbouwd voorstel te komen op basis waarvan de Kerkenraad  tot een keuze kan komen voor één van beide kerkgebouwen en het afstoten van het andere kerkgebouw.  De werkwijze van de werkgroep voorziet in het op de hoogte houden van de gemeente van de vorderingen en biedt de gemeente de mogelijkheid tot inspraak. De werkgroep komt met een voorstel vóór het aflopen van de tweejarige periode eind december 2019 die door de Stichting Oude Groninger Kerken is afgegeven bij het door hen gedane aanbod en stelt de kerkenraad in de gelegenheid de besluitvorming over de kerkgebouwen binnen de genoemde periode van 2 jaar af te ronden.                                              

Vervolgens is er een oproep gedaan aan gemeenteleden om zich op te geven voor de werkgroep Gebouwenkeuze.

De volgende gemeenteleden vormen de werkgroep: Hans Grotenhuis namens de Kerkenraad, Taeke Veenstra en Bert Posthumus namens het College van Kerkrentmeesters, Bert Wagenaar namens de Kostergroep en de gemeenteleden  Doede Nauta, Oege Lesman en Oebele Oosterhof. Als voorzitter is Louis Bakker benoemd. 

We hebben ondertussen 4 vergaderingen gehad en willen de gemeente informeren en mee laten denken tijdens een bijeenkomst  op woensdag 27 februari om 20.00 uur in de Wingerd met als uiteindelijk doel in juni door de Kerkenraad een besluit te laten nemen.

Ook op de gemeentevergadering van 27 februari

We weten nog niet wanneer, maar we verwachten binnen afzienbare tijd een datum te kunnen noemen waarop we een nieuwe predikant aan jullie willen voorstellen.

Hoeveel tijd moet er zitten tussen de aankondiging en de bijeenkomst waarin we de predikant aan u voorstellen?

 Minimaal 8 weken zegt ons eigen reglement.

 Minimaal 3 weken vindt de kerkenraad.

 Wat vindt de gemeente? Laat het ons weten op 27 februari.

Zoeken

Diensten!

Kerk aan Nic. Grijpstraat te GrijpskerkOp zondag 24 februari beginnen we om 09:30 in de kerk aan de Nic. Grijpstraat te Grijpskerk., waar ds. E. van der Veer uit Ferwert hoopt voor te gaan.


Overzicht kerkdiensten.

Omzien naar elkaar

Noaberschap: uw ogen en oren zijn nodig! Laat via ons meldpunt weten wie extra aandacht en zorg nodig heeft.

Privacy

backtotop