Freerk Hovinga Afscheidsdienst

25 juni hebben we afscheid genomen van Freerk Hovinga.Deze dienst was op eigen verzoek van Freerk gewoon en sober gehouden. Geen toespraken en andere bijzonderheden. Herkenbaar voor Freerk.

De bloemen commissie heeft twee mooie bloemstukken gemaakt die met elkaar verbonden waren d.m.v. een wit lint. Dit lint moest Freerk doorknippen waarbij symbolisch zijn verbondenheid met ons verbroken werd.  De grote vaas met bloemen mocht hij meenemen. Na nog enkele afscheidswoorden van Atze Landman kon iedereen koffie met gebak halen in de Wingerd en hierbij de hand schudden van Freerk. Een broodmaaltijd met de Kerkenraad en afgevaardigden van Winterswijk was het laatste deze dag waarna wij allen weer huiswaarts gingen.

We wensen Freerk en zijn gezin al het goede toe in Winterswijk met God's zegen.

voor meer foto's klik op de foto.

Zoeken

Diensten!

Kerk aan Nic. Grijpstraat te GrijpskerkOp zondag 24 september beginnen we om 10:30 in de kerk aan de Nic. Grijpstraat te Grijpskerk., waar ds. A. Landman hoopt voor te gaan. Thema: startzondag


Overzicht kerkdiensten.

Laat de Bijbel spreken

Omzien naar elkaar

Noaberschap: uw ogen en oren zijn nodig! Laat via ons meldpunt weten wie extra aandacht en zorg nodig heeft.

backtotop