Extra gemeente-avond

 

                            Betreft gemeente-avond ‘verkiezing predikant’ op donderdag 4 april

Hierbij nodigen wij jullie uit om samen te komen op donderdag 4 april a.s. om 20.00 uur in ‘de Wingerd’ aan de Nicolaas Grijpstraat 24 te Grijpskerk. Op deze avond zal de beroepingscommissie jullie informeren over haar werkwijze en hoe zij bij de voor te stellen gemeentepredikant is uitgekomen. Vervolgens zal de commissie toelichten waarom deze persoon volgens haar de juiste predikant voor Grijpskerk e.o. is.

De kandidaat–predikant voor onze gemeente zal met zijn vrouw aanwezig zijn op deze avond en zal ook iets over zichzelf vertellen.

Na de informatie- en presentatieronde zal de gemeente worden voorgelegd of we een beroep op de beoogde predikant kunnen uitbrengen, zoals de kerkenraad met de beroepingscommissie voorstelt. Iedereen is welkom en mag vragen stellen op deze avond, maar als het op stemmen aankomt volgen we de kerkorde en zijn de belijdende leden stemgerechtigd.

We hopen jullie allemaal te ontmoeten op deze speciale gemeente-avond, de koffie en thee staan klaar.

Hartelijke groet,

Namens de kerkenraad en de beroepingscommissie,

Margriet Evers-Kootstra, scriba

Alie Katerberg, voorzitter

Zoeken

Diensten!

Kerk aan Nic. Grijpstraat te GrijpskerkOp zondag 24 maart beginnen we om 09:30 in de kerk aan de Nic. Grijpstraat te Grijpskerk., waar ds. A. Landman hoopt voor te gaan. Thema: 3e zondag veertigdagen, doopdienst


Overzicht kerkdiensten.

Omzien naar elkaar

Noaberschap: uw ogen en oren zijn nodig! Laat via ons meldpunt weten wie extra aandacht en zorg nodig heeft.

Privacy

backtotop