Diakonale zorg

Oog voor de nood om ons heen

De diakonie van de kerkelijke gemeente heeft ondermeer tot taak om de gemeente te betrekken op de nood in de wereld om ons heen. Daartoe zamelt zij geld in en organiseert zij bezinningsavonden of werkt mee aan ht voorbereiden van diensten, vaak samen met de ZWO commissie (Zending Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking). In de ZWO-commissie kunnen ook niet-ambtsdragers zitting nemen.

Diakonale projecten; hoe kunt u zelf bijdragen?

U kunt financieel bijdragen door geld te geven aan de collecte in de eredienst of te storten op bankrekening NL93 RABO 014.93.14.361.

Behoefte aan hulp vanuit diakonie?

Het kan zijn dat u zelf in omstandigheden bent waarin u graag een beroep zou willen doen op hulp vanuit de diakonie. Neem in dat geval gerust contact op met een van de diakenen, zodat zij u ter zijde kunnen staan. Mail gerust diaconie@pkngrijpskerk.nl om in contact te komen met een van de diakenen.

 

 

 

 

 

Zoeken

Diensten!

Kerk aan Nic. Grijpstraat te GrijpskerkOp zondag 27 september beginnen we om 10:00 in de kerk aan de Nic. Grijpstraat te Grijpskerk., waar ds. J. Kroon en KW J. Elzinga-Bakker hoopt voor te gaan. Thema: Startzondag


Overzicht kerkdiensten.

Omzien naar elkaar

Noaberschap: uw ogen en oren zijn nodig! Laat via ons meldpunt weten wie extra aandacht en zorg nodig heeft.

Privacy

Beleidsplan

 

backtotop