tijd voor........

CORONA

 

 

 

 

De kerk onder het Coronavirus

* Luisteraars van de PKN Grijpskerk.

* Kerkdiensten

Op zondag 28 juni hielden we onze laatste kerkdienst met maximaal 30 kerkgangers: vanaf 5 juli, gaan we over op diensten met maximaal 100 kerkgangers. Bij die diensten houden we een protocol aan om besmetting met het coronavirus te voorkómen. Daarom zal er bijvoorbeeld voorlopig geen samenzang zijn, en nemen we de 1,5 meter afstandsregel in acht.

We willen graag zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid stellen deze diensten bij te wonen. Tegelijk willen we voorkomen dat, als er meer mensen komen dan toegestaan, we mensen bij de deur weg moeten sturen.

Daarom werken we met een uitnodigingssysteem. We willen u vragen, als u graag aan die diensten wilt deelnemen, dit kenbaar te maken met een mail aan het nieuwe mail adres corona@pkngrijpskerk.nlmet vermelding:

  • naam en achternaam
  • hoeveel personen
  • welke zondagen u deel wilt nemen

Heeft u geen e-mail dan kunt u zich aanmelden via familie, kennissen of buren.  De aanmeldingen worden dan gebruikt om mensen per mail uit te nodigen voor die zondagen. U wordt steeds per zondag uitgenodigd.

Het gaat nu dus om aanmelding voor alle zondagen in juli.

Ook  zijn de diensten te beluisteren via de Kerkomroep. Kijk voor de uitzendtijden op de website. Het is mogelijk dat u op de uitzendtijd geen verbinding kunt krijgen. De website is dan overbelast. Het advies is tijdig af te stemmen en als het niet lukt met de verbinding, op een later tijdstip de dienst terug te luisteren.

* De erediensten, zoals in de huidige vorm, zullen doorgang vinden, onverwachte zaken daargelaten. (zie ook Overzicht kerkdiensten)

* In verband met de maatregelen om het coronavirus in te dammen zijn de meeste kerkelijke vergaderingen afgelast. Om bepaalde activiteiten (zoals de online kerkdiensten) te kunnen laten doorgaan vindt zeer beperkt kleinschalig overleg plaats. Geadviseerd wordt zo veel mogelijk gebruik te maken van de telefoon, email, WEBSITE en groepsapp.

* De kennismakingsbijeenkomsten met predikant en kerkelijk werker zijn uitgesteld. U krijgt bericht als deze hervat worden.

 

 

 

 

 

Reageer! > tijd voor........ / Brand een kaarsje / Denk verder!

Zoeken

Diensten!

Kerk aan Nic. Grijpstraat te GrijpskerkOp zondag 19 juli beginnen we om 11:00 in de kerk aan de Nic. Grijpstraat te Grijpskerk., waar J. Elzinga-Bakker hoopt voor te gaan. Thema: zomerdienst


Overzicht kerkdiensten.

Omzien naar elkaar

Noaberschap: uw ogen en oren zijn nodig! Laat via ons meldpunt weten wie extra aandacht en zorg nodig heeft.

Privacy

backtotop