tijd voor........

CORONA

 

 

 

 

De kerk onder het Coronavirus

* Luisteraars van de PKN Grijpskerk.

In verband met de coronamaatregelen zijn er tot en met 31 mei a.s. geen kerkdiensten.

Wel  zijn de diensten te beluisteren via de Kerkomroep. Kijk voor de uitzendtijden op de website. Het is mogelijk dat u op de uitzendtijd geen verbinding kunt krijgen. De website is dan overbelast. Het advies is tijdig af te stemmen en als het niet lukt met de verbinding, op een later tijdstip de dienst terug te luisteren.

* De erediensten, zoals in de huidige vorm, zullen doorgang vinden, onverwachte zaken daargelaten. (zie ook Overzicht kerkdiensten)

* Afgelopen woensdag 18 maart luidden om 19.00 uur de kerkklokken, als teken van troost en hoop. Op de woensdagen 25 maart en 1 april zullen de klokken opnieuw luiden.

* Het pastorale bezoekwerk is voorlopig stopgezet. Alleen in zeer dringende situaties zullen de predikant en de kerkelijk werker op bezoek kunnen gaan. Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van telefoon en email. U kunt zelf ook bellen of mailen met uw predikant, kerkelijk werker, ouderling of bezoekmedewerker. 

* In verband met de maatregelen om het coronavirus in te dammen zijn de kerkelijke vergaderingen afgelast. Om bepaalde activiteiten (zoals de online kerkdiensten) te kunnen laten doorgaan vindt zeer beperkt kleinschalig overleg plaats. Geadviseerd wordt zo veel mogelijk gebruik te maken van de telefoon, email, WEBSITE en groepsapp.

* De broodmaaltijd (Diaconie) van 4 april gaat niet door

* De kennismakingsbijeenkomsten met predikant en kerkelijk werker zijn uitgesteld. U krijgt bericht als deze hervat worden.

* De Paaswake van zaterdag 11 april gaat niet door!!

* Aanstaande woensdagochtend ( 1april) zal er een gebedsviering in de kerk zijn. De aanvangstijd is dan 10.30 uur. ('s morgens!!) Jeltsje Elzinga zal de dienst leiden. In de afkondigingen van a.s. zondag (29 maart) zal aan de gemeente worden gevraagd gebedsintenties op te sturen naar: scriba@pkngrijpskerk.nl

* Volgende week zondag ( 5 april) zou er een GrijpskerkT dienst worden gehouden. Dit gaat in principe door, maar dan in een andere vorm.  Deze dienst zal in het teken van zang en muziek staan. Anne-Kor Top zal het orgel bespelen.

 

Reageer! > tijd voor........ / Brand een kaarsje / Denk verder!

Zoeken

Diensten!

QRCode PKN GrijpskerkOp woensdag 1 april beginnen we om 10:30 Online via Kerkomroep.nl, waar Mw. Elzinga uit Groningen hoopt voor te gaan. Thema: (viering)


Overzicht kerkdiensten.

Omzien naar elkaar

Noaberschap: uw ogen en oren zijn nodig! Laat via ons meldpunt weten wie extra aandacht en zorg nodig heeft.

Privacy

backtotop