tijd voor........

CORONA

 

 

 

 

De kerk onder het Coronavirus

(aangepast per 8 oktober)

Coronamaatregelen voor de zondagen in oktober

De zondag afgekondigde en hier geplaatste maatregelen omtrent kerken in coronatijd waren maandag alweer achterhaald. Hieronder vindt u de maatregelen die voor de resterende zondagen in oktober zullen gaan gelden.

Op basis van het dringende advies van de PKN, worden ook bij ons kerkdiensten beperkt tot maximaal 30 kerkgangers, exclusief medewerkers zoals predikant, koster en kerkenraadsleden van dienst. Er zal geen samenzang zijn.

We hadden bekendgemaakt dat vooraf aanmelden niet meer nodig was. Dat draaien we weer terug, omdat de kans bij 30 kerkgangers te groot is dat we mensen bij de deur moeten terugsturen. U mag ook zonder aanmelden naar de kerk komen, maar dan moet u bij binnenkomst horen of er inderdaad op grond van aanmeldingen minder dan 30 mensen verwacht worden. Aanmeldadres is het vertrouwde corona@pkngrijpskerk.nl.

Een tweede aanbeveling van de PKN is, dat mondkapjes worden gedragen bij binnenkomst en verlaten van de kerkzaal. Op de zitplaats mag het mondkapje afgedaan worden. Wij nemen dat advies over. Neemt u dus alstublieft, als u een dienst bijwoont, een mondkapje mee.

U kunt altijd op deze website zien of er misschien alweer een andere aanpassing of maatregel is doorgevoerd. Het gaat snel deze dagen. Vooralsnog denken we dat deze maatregelen van max 30 kerkgangers en mondkapjes voor de rest van oktober gelden. Daarna zien we of de teugels gevierd kunnen worden, of zelfs nog strakker aangehaald moeten worden.

Nu corona ook Grijpskerk en omliggende dorpen heeft bereikt, is het echt heel belangrijk alleen naar de diensten te komen als u dat voor uzelf en anderen veilig vindt. Dat betekent ook dat u thuisblijft als u mogelijk corona-gerelateerde klachten hebt.

Overig kerkenwerk

Op 30 september heeft de landelijke PKN de dringende oproep aan gemeenten gedaan om alle niet-noodzakelijke groepsactiviteiten op te schorten. Onze kerkenraad houdt zich aan die oproep. Alle kerkelijke groepsactiviteiten, uitgezonderd kerkdiensten en vergaderingen die nodig zijn voor het runnen van de kerk, worden voorlopig uitgesteld. Dat geldt in elk geval voor de komende drie weken, die ook gelden voor de aangescherpte maatregelen. Individuele pastorale (huis)bezoeken kunnen wel doorgaan, indien het bezochte gemeentelid en de bezoeker daarmee instemmen en de 1,5m regel in acht nemen.

We hopen dat u zich niet zult laten ontmoedigen door deze tegenvallers! De online mogelijkheid is er nog steeds, en we hopen ook dat u, naast kerkgang, ook andere mogelijkheden vindt om gemeenteleden te ontmoeten! We wensen een ieder goede moed, gezondheid en Gods nabijheid toe.

* Ook  zijn de diensten te beluisteren via de Kerkomroep. Kijk voor de uitzendtijden op de website. Het is mogelijk dat u op de uitzendtijd geen verbinding kunt krijgen. De website is dan overbelast. Het advies is tijdig af te stemmen en als het niet lukt met de verbinding, op een later tijdstip de dienst terug te luisteren. Ook kan u de liturgie meelezen via aanmelden -- LITURGIE (2e tabblad). U kunt uw bijdrage aan de collectes leveren door geld over te maken op het rekeningnummer van de diaconie (NL93RABO 014 931 43 61 t.n.v. Prot Gem Grijpskerk e.o. met vermelding van het doel, en naar het rekeningnummer  van de Protestantse Gemeente Grijpskerk e.o. NL RABO 014 835 98 25.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageer! > tijd voor........ / Brand een kaarsje / Denk verder!

Zoeken

Diensten!

Kerk aan Nic. Grijpstraat te GrijpskerkOp zondag 25 oktober beginnen we om 09:30 in de kerk aan de Nic. Grijpstraat te Grijpskerk., waar ds. M Deleu uit Buitenpost hoopt voor te gaan.


Overzicht kerkdiensten.

Omzien naar elkaar

Noaberschap: uw ogen en oren zijn nodig! Laat via ons meldpunt weten wie extra aandacht en zorg nodig heeft.

Privacy

Beleidsplan

 

backtotop