Pastorale zorg

Omzien naar elkaar gebeurt in onze gemeente op allerlei manieren, heel spontaan, maar ook op meer georganiseerde wijze. Het laatste vindt plaats in het pastoraat. Hoe invulling wordt gegeven aan het pastoraat, is deels afhankelijk van de wensen van gemeenteleden. Deels is het natuurlijk ook afhankelijk van wat we als kerkelijke gemeente kunnen bieden, vooral van de vraag of we genoeg bezoekmedewerkers hebben.

In het pastoraat volstaat soms een enkel moment van contact en is er ook geen behoefte aan meer.

Anderen stellen het juist wel op prijs om bezoek van de kerk te ontvangen en in sommige situaties is een herhaald bezoek gewenst. Uitgangspunt is dat we met alle gemeenteleden contact onderhouden en dat niemand wordt vergeten.

In onze gemeente werken we met acht wijken. De buitendorpen en - gebieden vormen ieder een wijk en de Nieuwe Wierde met de Murlinckstraat en Clantlaan vormen eveneens een eigen wijk. Hoe de wijken precies ingedeeld zijn, vindt u in de gemeentegids. Aan elke wijk zijn een ouderling en een aantal bezoekmedewerkers verbonden. Jaarlijks leggen zij contact met de gemeenteleden en zullen ze afspreken wanneer ze op bezoek kunnen komen (indien gewenst).

Gemeenteleden kunnen ook zelf contact met hen opnemen, bijvoorbeeld als ze graag bezocht willen worden of als ze iets willen doorgeven over hun persoonlijke situatie (ziekte, ziekenhuisopname, geboortebericht, enz.).

Uiteraard kunt u ook altijd  de predikant rechtstreeks benaderen of via het meldpunt formulier een bericht doorgeven.

Zoeken

Diensten!

Kerk aan Nic. Grijpstraat te GrijpskerkOp zondag 27 september beginnen we om 10:00 in de kerk aan de Nic. Grijpstraat te Grijpskerk., waar ds. J. Kroon en KW J. Elzinga-Bakker hoopt voor te gaan. Thema: Startzondag


Overzicht kerkdiensten.

Omzien naar elkaar

Noaberschap: uw ogen en oren zijn nodig! Laat via ons meldpunt weten wie extra aandacht en zorg nodig heeft.

Privacy

Beleidsplan

 

backtotop