Kerknieuws

Protestantse Gemeente Heerenveen lanceert campagne ‘Houd moed. Heb lief’

Image website Protestantse Kerk

Naast de vlaggen, zijn er ook posters met deze tekst in Heerenveen te zien. Ds. Kobes: “Bij het kerkblad hebben we een poster met de tekst ‘Houd moed. Heb lief’ toegevoegd met de oproep: deel deze woorden, hang ze voor je raam! We hopen dat Heerenveen geestdriftig rood zal kleuren en deze woorden in elke straat mensen inspireren kunnen.” 

Ook op Facebook gaat de banner als een lopend vuurtje: iedereen kan de woorden toevoegen als kader aan zijn of haar profielfoto.

De woorden van 1 Korinthe 13:7 liggen als basis onder deze banner. 'Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen. Door de liefde blijf je altijd volhouden' (Bijbel in Gewone Taal) Het is de liefde die ons moed geeft! 

Belactie ‘Geef me er 5!’

Naast de banner krijgt de liefde binnen de Protestantse Gemeente Heerenveen ook in de volgende acties vorm: er is de belactie Geef me er 5! opzet waarin gemeenteleden vijf personen bellen, simpelweg om te vragen hoe het gaat - hoe hun dag er uitziet: contact en uitwisseling.

Ds. Kobes: “In deze onzekere tijd die ons wellicht verlammen kan, laten we ons in beweging brengen door de liefde. Door de Ene die Liefde is.”

De actie uit Heerenveen wordt enthousiast ontvangen. Zo gaan ze in Hoogeveen en Tjalleberd-De Knipe de poster ook toevoegen aan hun kerkblad en de vlaggen komen komende week ook te wapperen in o.a Menaam, Zwolle, Wezep, Tjalleberd-deKnipe, Jorwert, Gorredijk en Velp.

Ook meedoen aan deze campagne?

Bestel dan een vlag bij de Protestantse Gemeente Heerenveen. Er zijn twee verschillende formaten van de ‘Houd Moed. Heb Lief’ vlag met het logo van de Protestantse Kerk. 

  1. Gevelvlag (zoals aan een huis) 225x150 cm
  2. Baniervlag staande mast, met tunnelzoom boven 120x350 cm.

Bestellen kan door een mail te sturen naar naar amkobes@gmail.com. Levertijd is ongeveer een week. Kosten: productiekosten + verzendkosten. De kosten zijn zo’n €80 per vlag, maar dit bedrag wordt lager naarmate er meer bestellingen zijn.

Zie ook: interview met ds. Anne-Meta Kobus in het Friesch Dagblad


Paasgroetenactie 2020: Kaartje ontvangen juist nu een bemoediging voor gevangenen

Image website Protestantse Kerk

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen hebben ook grote consequenties voor alle gedetineerden in Nederland. Gevangenen mogen geen bezoek ontvangen en er kan vaak geen arbeid gedaan worden, waardoor gevangenen veel meer tijd alleen op cel doorbrengen. Ook is het aantal telefoons in gevangenissen niet afgestemd op de huidige aanvragen om naar huis te bellen. Ds. Heetderks: “Dit is ook voor gedetineerden een lastige tijd. Degenen die je lief zijn, zie je niet. Iedereen wil graag contact houden met thuis, maar het aantal telefoons is beperkt. Dat levert nog wel eens spanningen op.” 

Op dit moment mogen ook vrijwilligers niet op bezoek komen en niet meedoen met kerkdiensten, als die er al zijn. “Vrijwilligers zijn altijd heel belangrijk voor de contacten,” aldus Heetderks, “zij zijn het die rondom de kerkdiensten even een persoonlijk praatje met gedetineerden maken.”

Enorme creativiteit

In een deel van de inrichtingen mogen geen kerkdiensten meer worden gehouden. “In sommige gevangenissen mogen nog wel diensten worden gehouden, maar dan met veel minder deelnemers,” vertelt ds. Heetderks. “Van een collega begreep ik dat in een gevangenis wel 12 diensten achter elkaar werden gehouden met steeds een maximum deelnemers.” 

Er ontstaan op dit moment veel nieuwe initiatieven om gevangenen geestelijke bijstand te kunnen blijven geven. Heetderks: “Via de digitale kabelkrant worden powerpoints uitgezonden en justitiepastores maken ook online vieringen.” Hierin wordt samengewerkt door rooms-katholieke en protestantse pastores. “Er zijn ook alternatieven ontstaan, zoals de afdelingen rondgaan met een klein wagentje met kaarsjes erop,” vertelt Heetderks, “Mensen kunnen dan een kaarsje aansteken. In andere inrichtingen kunnen hele kleine groepen gedetineerden naar het stiltecentrum om daar een kaarsje aan te steken of een gebed uit te spreken. Er is heel veel creativiteit in de begeleiding van gedetineerden in deze tijd.” In een aantal gevangenissen heeft het pastoraal team ervoor gezorgd dat er 7 dagen in de week geestelijke verzorging aanwezig is van alle denominaties. Er is dan op ieder moment van dag iemand bereikbaar voor geestelijke zorg en bijstand. “Er wordt heel creatief omgegaan met de geringe mogelijkheden die we op dit moment hebben. We proberen vooral als team samen te werken om de geestelijke verzorging in deze tijd gestalte te geven.”

Gebaar van verbondenheid

Ds. Heetderks is dankbaar dat ondanks alle maatregelen de Paasgroetenactie gewoon door kan gaan. Vanmorgen stuurde hij een mail naar alle justitiepastores met de boodschap dat de paaskaarten er binnenkort weer aan komen en uitgedeeld kunnen worden aan gedetineerden. Heetderks is er trots op dat de kerken dit ieder jaar weer doen en ook in 2020 trouw zijn aan de actie. “Ik ben dankbaar dat mensen ook in deze onzekere tijd aan anderen denken. Het doet me elk jaar weer goed te zien dat er aan gedetineerden in hun situatie gedacht wordt. Het is een sprekend gebaar van verbondenheid en een teken dat mensen niet opgegeven worden. Dat past bij Pasen.” 

Meedoen aan de Paasgroetenactie

Doordat er in de afgelopen weken geen fysieke kerkdiensten hebben kunnen plaatsvinden, kon er minder aandacht besteed worden aan de Paasgroetenactie. Gelukkig heeft dat protestantse gemeenten er niet van weerhouden massaal aan de actie mee te doen. In het dienstencentrum in Utrecht zijn al duizenden paasgroeten binnengekomen. Deze eerste lichting is inmiddels door de vrijwilligers gesorteerd.

Om alle protestantse gemeenten de kans te geven de Paasgroetenactie te houden is de termijn voor het insturen van de kaarten verlengd tot en met 24 april a.s. Alle binnengekomen kaarten zullen worden doorgestuurd naar gevangenissen en tbs-klinieken in Nederland en naar Nederlandse gevangenen in het buitenland. 

Alle actuele informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie


Vanwege coronacrisis biedt SKG de service 'digitaal collecteren' tijdelijk gratis aan

Image website Protestantse Kerk

Deze service is gratis en ook worden tijdelijk geen kosten in rekening gebracht voor de iDEAL betalingen. Op www.samengoeddoen.nl kunnen gemeenten zich aanmelden voor digitaal collecteren.

Na aanmelding wordt er voor de kerkelijke gemeenten snel geregeld, dat de digitale collecte via een betaalpagina beschikbaar is (zo mogelijk binnen 2 werkdagen). Meer informatie kunt is te vinden op www.skggouda.nl/tijdelijk-digitaal-collecteren

Zie ook bericht van ds. René de Reuver (scriba) over het belang van creatief collecteren in coronatijd:

 

 


De liturgie gaat door - Kerkdiensten in tijden van corona

Image website Protestantse Kerk

Wekelijkse meditaties ds. René de Reuver op televisie

De Protestantse Kerk verzorgt in samenwerking met de EO de komende zondagen meditaties op televisie ter vervanging van de kerkdiensten die niet doorgaan. Deze worden uitgezonden op NPO2 om 9.20 uur. 

29 maart - Zondagmorgen gaat het in de viering over een heftig geëmotioneerde Jezus bij het graf van een vriend. Naast het bekijken van de viering op televisie, kunt u ook aan de hand van deze liturgie een thuisviering houden.

22 maart - Zondag is het zondag laetare: verheug u. Het paars van de veertigdagentijd kleurt al een beetje roze rood. Alleen vanuit het licht van Pasen kunnen we de donkere tijd die wacht door. Het thema is: 'licht in de rug'. Het licht - van Pasen - hebben we in de rug, juist om in het diepste donker uit te kunnen houden. Naast het bekijken van de viering op televisie, kunt u ook aan de hand van deze liturgie een thuisviering houden.

15 maart - Psalm 25 stond op het leesrooster. “Ik houd mijn ogen gericht op de Heer, hij bevrijdt mijn voeten uit het net.” Bekijk deze uitzending en/of lees de tekst van de meditatie via onderstaande link. 


Bij deze vieringen worden door Jong Protestant werkvormen ontwikkeld om thuis of op afstand met jongeren door te praten. Ook zijn er kliederkerkvieringen voor het hele gezin beschikbaar. 

 

Kerkdienst zonder kerkgangers

Het moderamen van de Protestantse Kerk adviseert gemeenten om tot 1 juni 2020 uitsluitend online kerkdiensten te verzorgen. Kom daarbij alleen samen met de mensen die noodzakelijkerwijs aanwezig moeten zijn. Houd anderhalve meter afstand. Wij zetten tips en aandachtspunten voor livestreamen op een rij.

Daarnaast verzorgt GrootNieuwsRadio iedere zondag om 10.00 uur een live kerkdienst. En ds. Otto Grevink (Tilburg) verzorgt iedere week een heuse online coronaviering. Die is vanaf 9.30 uur te volgen via https://coronaviering.nl/

 


Aangepaste regeling voor indienen jaarrekening 2019

Image website Protestantse Kerk

Onderstaand vindt u de wijzigingen:

  1. De verklaring van het college van kerkrentmeesters of het college van diakenen dient in FRIS geüpload te worden bij het indienen van de jaarrekening, maar fysieke handtekeningen zijn op dit moment niet verplicht. Volstaan kan worden met een verklaring dat de jaarrekening is behandeld in het college en ook (via e-mail) is besproken met de kerkenraad.
  2. De verklaring van de kerkenraad kan ongetekend worden geüpload met een toevoeging dat de getekende verklaring uiterlijk 15 september 2020 via e-mail zal worden toegezonden.
  3. De verklaring van de gehouden controle kan ook onvolledig worden geüpload met uw  mededeling dat deze ook uiterlijk 15 september 2020 zal worden toegezonden.

De betreffende sjablonen zijn hiervoor aangepast en kunnen via FRIS of via de website van de Protestantse Kerk gedownload worden. In de sjablonen is een werkinstructie opgenomen. Deze kunt u vinden op de themapagina FRIS

Nadat de jaarrekening door u is ingediend, zal het CCBB de jaarrekening beoordelen. U ontvangt hierover een brief waarin medegedeeld wordt dat de jaarrekening voorlopig beoordeeld is en dat de definitieve afhandeling zal plaatsvinden na ontvangst van de getekende en ingevulde verklaringen.

De goedkeuring van de kerkenraad en de controle van de jaarrekening dienen wel plaats te vinden omdat dit cruciaal is bij de beoordeling van de jaarrekening door het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB). Uiterlijk 15 september 2020 dienen de volledig ingevulde en getekende verklaringen via het e-mailadres van het CCBB alsnog ingediend te worden.

Voor het proces van indienen, beoordelen en afhandeling van de jaarrekening betekent dit het volgende:

  • de ingediende cijfers van de jaarrekening worden door het CCBB beoordeeld en de kerkenraad krijgt een brief met een mededeling van deze voorlopige beoordeling.
  • de ingevulde en getekende verklaringen worden door de gemeente of diaconie per e-mail aan het CCBB toegezonden (uiterlijk 15 september 2020).
  • het CCBB beoordeeld de verklaringen en rond de beoordeling af door middel van een brief aan de kerkenraad. In FRIS krijgt de jaarrekening dan de status “Definitief”.

Wanneer er andere opmerkingen en/of vragen zijn bij de beoordeling van de jaarrekening zal dit van invloed zijn op de hierboven genoemde procedure. Dit is niet anders dan ook nu gebruikelijk is.

Wat verandert er niet

De uiterste datum waarop de jaarrekening ingediend moet worden blijft 15 juni 2020. Ook de datum waarop de ANBI-gegevens op de website geplaatst moeten zijn blijft  1 juli 2020. 


Moderamen over vieren Avondmaal in corona-tijd

Image website Protestantse Kerk

De Stille Week en het Paasfeest kondigen zich aan. Wat is het pijnlijk dat we juist in deze tijd niet bij elkaar kunnen komen. De online kerkdiensten bieden een (beperkt) alternatief. 

Onderweg naar Pasen gedenken we het lijden en sterven van Jezus. We volgen Hem op zijn lijdensweg. We doen dit door het lezen van het Evangelie en brood en wijn te delen.  Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag of op de Paasmorgen viert de gemeente van Christus het Heilig Avondmaal. In deze maaltijd van de Heer gedenken wij de dood en opstanding van Christus bij brood en wijn en vieren we zijn verbondenheid met ons en onze verbondenheid met Hem en met elkaar. We ontvangen zijn genadebrood. De viering van het Avondmaal kan op deze dagen niet gemist worden. Hoe zouden we dit in tijden corona, zeker ook in de Stille Week, toch kunnen vieren? 

Als landelijke kerk zien wij mogelijkheden om in deze bijzondere tijd het Avondmaal te vieren. In het kerkgebouw kunt u met een klein gezelschap van bijvoorbeeld drie mensen het Avondmaal vieren. De gemeenteleden thuis vieren online de dienst mee. Concreet door na de woordverkondiging mee te bidden met de voorganger als deze bidt om de Geest over de gaven van brood en wijn. In dit gebed wordt de levende Heer gevraagd zelf aanwezig te zijn in de tekens van brood en wijn. Ziende op de tekenen van brood en wijn vieren wij de gemeenschap met de gekruisigde en opgestane Heer en de verbondenheid met elkaar.  Het is goed om ook thuis van te voren brood en wijn als zichtbare tekens van het lichaam en bloed van Christus klaar te zetten. U kunt brood en wijn ook daadwerkelijk nuttigen, wanneer de verbondenheid met Christus daardoor voor u reëler wordt.

De kerkenraad bepaalt hoe vaak en op welke wijze het Avondmaal wordt gevierd. Wij nodigen kerkenraden uit om in deze situatie hierover na te denken en vervolgens gemeenteleden op de hoogte te stellen van de wijze waarop u het Avondmaal wilt vieren. Het is belangrijk om hierin zorgvuldig te zijn, zodat gemeenteleden zich goed op deze viering kunnen voorbereiden. 

Wij wijzen gemeenteleden ook op de mogelijkheid om, als u thuis alleen bent, één of twee anderen uit te nodigen om samen met u de online avondmaalsdienst mee te vieren. Mits de gepaste afstand van anderhalve meter in acht genomen wordt en niemand gezondheidsklachten heeft. 

Op weg naar Pasen gedenken wij de gekruisigde en verrezen Heer, die bij ons is tot aan het einde der tijden. Na zijn verrijzenis toont Hij steeds opnieuw zijn wonden! De Lijdende is de Opgestane en de Opgestane is de Lijdende. In het verdriet van deze tijd is Hij aanwezig. Hij deelt ons leven en lijden. Ook met onze ziekten is Hij vertrouwd  (Jesaja 53). Hij is ons leven! 

Van harte wensen wij u gezegende vieringen op weg naar Pasen. 

In Christus verbonden, 
 
namens het moderamen, 

ds. Marco Batenburg (preses) & ds. René de Reuver (scriba)

Lees ook:


Toch samen vieren in de Stille Week en Pasen

Image website Protestantse Kerk

Pakketjes aan huis

In verschillende gemeenten brengen gemeenteleden kant-en-klare palmpaasstok-pakketjes langs bij gezinnen: alle ingrediënten om thuis aan de slag te gaan. Soms wordt de suggestie gegeven om de stok vervolgens - natuurlijk volgens de richtlijnen van het RIVM - bij ouderen in de buurt te brengen. In dit kliederkerk thuis-programma vindt u een uitleg van een palmpaasstok en een bijpassende creatieve viering.

Jaap van den Akker, predikant in de Christus Triumfatorkerk in Den Haag, bedacht paaspakketjes voor alle gemeenteleden: een klein flesje druivensap, mini-matze, klein kruisje, waxinelichtje en een bloembol. “Mijn idee is om dat op aanvraag te verstrekken: ophalen bij de kerk, of aan deurknoppen hangen. In de online vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, de paaswake en paasmorgen zullen deze elementen dan terugkomen, zodat mensen thuis mee kunnen vieren.” De mensen krijgen er ook een liturgie bij met de vier vieringen, die vooral worden vormgegeven rond de rituelen met brood en wijn, het kruis en licht. Dit initiatief is ook goed bruikbaar om te vieren met mensen die niet online actief zijn, bijvoorbeeld in verpleeghuizen of instellingen.

Thuis vieren tijdens de Stille Week

Elke dag in de Goede Week een kant-en-klare-liturgie om thuis te vieren. Dat vindt u op
https://www.opwegnaarpasen.nl/, een intiatief van ds. Dirk-Jan Bierenbroodspot uit de Protestantse Gemeente SOW Belicum-Rosmalen en de Protestantse Gemeente Sint-Michielsgestel-Schijndel en zijn man Kor Bras.

Goede Vrijdag - Zingen bij het carillon

Predikant Jouke Droogsma uit Veere bedacht met de beiaardier het volgende idee: “Ons hele stadje willen we oproepen om op vrijdag 10 april om 19.00 uur 's avonds het lied Ga met God - Lied 416 uit het Liedboek - te zingen vanuit de tuin, vanuit het raam, vanuit de deur, die openstaat, niet naar een centrale plek maar gewoon vanuit je eigen plekje. Het Carillon zal dit dan begeleiden. Ik heb ondertussen ook de andere beiaardiers op Walcheren benaderd en we gaan de komende dagen een brief schrijven naar de vereniging van de beiaardiers of zij dit door willen geven aan de mensen. Verder wil onze beiaardier daarbij nog iets spelen uit de Matthäus-Passion, daar is dan iedereen verder vrij in. Dit zou op veel meer plekken kunnen, in Friesland zingen ze dit lied in het Fries.”

Stille Zaterdag - Hoopvol licht in alle huizen

De predikant en scriba van de Protestantse Gemeente Erica roepen iedereen op tijdens de paaswake in de huiskamers een kaars te ontsteken. “Als het mogelijk is vragen we gemeenteleden die kaars voor het raam te plaatsen. Zo zal door het hele dorp achter vele ramen op zaterdagavond een kaars branden als teken van hoop.” In hun online viering, die om 11 april om 20.00 uur begint, laten ze tijdens het ontsteken van de kaars een Taizélied horen: 'Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend licht'. “Wij zouden het mooi vinden als dit initiatief door meerdere gemeenten wordt overgenomen!”, schrijven dominee Harry Klaassens en scriba Rolinka Groenhof.

Paasmorgen - U zij de Glorie laten klinken

Peter van Veen, organist uit Culemborg, roept alle organisten en pianisten op om op paaszondag om 10.00 uur het lied U zij de Glorie te spelen in de kerkgebouwen en dit eventueel te filmen en online te delen of te streamen. “Nu duidelijk is geworden dat er met Pasen nog steeds geen kerkdiensten gehouden zullen worden, valt het des te zwaarder dat de lofzang voor God geen doorgang kan vinden, dat de liturgie in de kerkgebouwen letterlijk stilvalt. Géén muziek in de kerk op paaszondag, dat kunnen we niet laten gebeuren."

Lees ook:


Coronacrisis leidt tot grote creativiteit bij gemeenten. Een overzicht met inspirerende initiatieven.

Image website Protestantse Kerk

Preken in een kerk vol selfies

Het zal aan de naam van het kerkgebouw liggen, maar zowel de Ontmoetingskerk in Dieren (zie foto boven dit bericht) als in Zuidwolde weten de kerkbanken wel te vullen. Geïnspireerd door een Italiaanse priester plaatst de voorganger selfies van gemeenteleden in de kerkbanken. Zo praten ze tijdens de livestream niet langer tegen stoelen en banken.

Thuis vieren en koffie drinken na de dienst

Om mensen thuis materiaal te bieden om in kleine setting tóch te vieren, ontwikkelden verschillende gemeenten materialen. Gemeente Crosspoint in Nieuw-Vennep zette afgelopen zondag een complete thuisliturgie op hun site. Inmiddels borrelt het in die gemeente van de online initiatieven, waaronder een heuse ‘vrijdagavondbijbelnerdquiz’ om zo online de bestaande gezelligheid voort te zetten. Ook Hervormd Aalsmeer maakte een online gezinsviering met filmpjes en teksten. 

Tim van Iersel, als geestelijk verzorger gespecialiseerd in mensen met dementie, maakte een online huiskamerviering die op laptop of televisie kan worden afgespeeld: “Veel mensen met dementie blijven door Corona-maatregelen verstoken van kerkdiensten en huiskamervieringen, zowel thuis als in het verpleeghuis. Als de maatregelen het toestaan, kan de viering ook bijvoorbeeld gezamenlijk in de huiskamer van een verpleeghuis worden afgespeeld.” De vieringen zijn op YouTube te vinden. Praktische waarschuwing: de filmpjes kunnen met reclame beginnen, dus zorg dat je ze alvast op het goede moment klaarzet voor de viering begint.

[Tekst gaat verder onder video]

Ook denken gemeenten aan de kinderen. De predikant van de Dorpskerk Woubrugge spreekt de kinderen toe via een YouTube filmpje ter vervanging van het kindermoment tijdens de dienst. 

[Tekst gaat verder onder video]

Voor dove mensen is het, zonder tolk of ondertiteling, om online diensten te volgen. Het Interkerkelijk Dovenpastoraat inventariseerde welke kerkdiensten wél toegankelijk zijn voor doven. Ook maken dovenpredikanten wekelijks een 5-minuten-kerkdienst met gebaren en ondertiteling.

En ook aan het koffiedrinken ná de kerkdienst is gedacht. De dorpskerk in Zuidhorn doet zondag 22 maart met een experiment: koffiedrinken met behulp van online ontmoetingsplatform ZOOM. 

De interculturele gemeenschap ICU Gouda brengt vooraf aan de viering koekjes naar de leden. Daarna start de livestream in zeven verschillende talen (waaronder Chinees, Karen en Birmees) en na afloop kunnen mensen online in kleine groepjes na doorpraten. Groot voordeel: mensen vanuit de hele wereld kunnen meedoen.  

Bemoediging en gebed

In de Protestantse Gemeente Ten Boer is Studio Hoop opgericht, een initiatief van enkele gemeenteleden. Elke dag een filmpje van een lied of gebed en bemoediging. Ze nodigen elk gemeentelid uit om daar iets aan bij te dragen. 

De Protestantse Gemeente Houten deelt elke dag een gebedsmoment via de website en via instagram. 

Een kaarsje aansteken in de kerk en zo voor mensen (laten) bidden? Dat kan op de website van de Ontmoetingskerk in Vriezenveen

Pioniersplek Geloven in Spangen kwam met ‘Frisse Blik, een podcast om mensen te bemoedigen. 

De kerk van Zunderdorp en Diensten met Belangstellenden in Amsterdam zijn gaan vloggen: Anderhalve meter, een vlog van hoop en inspiratie. We houden anderhalve meter afstand. Maar we gaan ook op zoek naar elkaar. 

[Tekst gaat verder onder video]

Verbondenheid online

Of wat denkt u van ds. Hester Smits die (Leiderdorp) die er bewust voor kiest om de tegenbeweging te maken: alles houdt op of gaat dicht, maar niet de kerk. Ze vertelt: “In Leiderdorp kun je van maandag tot en met donderdag naar de kerk om een kaarsje aan te steken en een praatje te maken (van 10.00-12.00 uur). Ook willen we veel via sociale media doen. En dan op inhoud én op verbondenheid.”

Zo gaat ze bijvoorbeeld ook op huisbezoek bij de cantor van het koor van deze gemeente en maakt ze tegelijkertijd een filmpje waarin hij de cantorij toespreekt en een hart onder de riem steekt. Dat komt op de website van de gemeente te staan.

“De gedachte is dat wij in deze tijd als kerk laten zien hoe je verbonden kunt zijn (kunt omzien naar elkaar) zonder elkaar fysiek te zien. Zo hield ik zondag een ochtendgebed in een lege kerk (met pianist), te beluisteren via de kerkomroep en heb ik gevraagd of mensen daarna wilden reageren. Ik kreeg foto’s, apps, mailtjes etc. Zelfs mensen die nooit naar de kerk komen, hadden nu geluisterd.”

En Aafke Zaal, predikant in Hemmen, stuurt sinds zondag 15 maart dagelijks een herderlijke brief aan gemeenteleden die ze kunnen lezen via de website van de kerk. Deze brieven worden enorm gewaardeerd: ze worden gelezen door mensen ver buiten de grenzen van de gemeente. 

In deze onrustige tijd krijgt ieder die dat wil in de Protestantse Gemeente SOW Berlicum-Rosmalen wekelijks een mooie, overzichtelijke nieuwsbrief in de mailbox. Waarin naast nieuws over (online) vieringen, pastoraat en diaconaat ook gebeden en gedichten gedeeld worden. 

Sterker nog: de predikant van deze gemeente is alvast bezig met de ontwikkeling van de site www.opwegnaarpasen.nl. Ds. Bierenbroodspot: "In deze tijd van het Coronavirus beleven we de weg naar Pasen anders. Kerkdeuren blijven gesloten waar ze anders wagenwijd openstaan. Op deze site doen we een handreiking om de Stille Week thuis te vieren".  

Mooie dingen in moeilijke tijden! Heeft u ook een inspirerend voorbeeld voor andere gemeenten? Deel het via info@protestantsekerk.nl.


Hoopvolle hulpverhalen in nieuw tv-programma Nietalleen.nl

Image website Protestantse Kerk

EO-presentator Bert van Leeuwen: “Het zijn hoopvolle verhalen in tijden van stress en angst.” Hij presenteert het programma vanuit zijn eigen huis. EO-presentator Anne-Mar Zwart is via de webcam in contact met Bert en houdt de kijker op de hoogte van de initiatieven die op gang komen via het platform #Nietalleen. 

Over #Nietalleen

Met #Nietalleen verbinden o.a. de EO en de Protestantse Kerk talloze lokale hulpinitiatieven aan hulpvragers. De hulpvraag en het hulpaanbod wordt door één van de samenwerkende organisaties opgepakt en doorgestuurd naar een organisatie bij de aanvrager in de buurt. Zo bieden de organisaties anderen een plek om elkaar te helpen, want: je bent #Nietalleen. Het platform is te bereiken via www.nietalleen.nl en 0800-1322.

Vraag en aanbod stromen binnen

Bij het belteam #Nietalleen dat de Protestantse Kerk in Nederland heeft ingericht stromen de hulpvragen en het hulpaanbod binnen. Mensen bieden aan te koken en eten voor de deur te zetten, anderen vragen of iemand boodschappen wil ophalen voor hen. Het belteam koppelt vraag en aanbod aan elkaar.

Vanaf woensdag 25 maart, iedere werkdag om 16.45 uur bij de EO op NPO 1

 

 


Protestantse Kerk ondersteunt oproep paus: bid wereldwijd tegelijkertijd Onze Vader

Image website Protestantse Kerk

Scriba ds. Rene de Reuver: “Het past bij de oecumenische visie van de Protestantse Kerk om gezamenlijk te doen wat gezamenlijk gedaan kan worden. Mooi om nu het coronavirus ook wereldwijd om zich heen grijpt, ook wereldwijd als christenheid dit gebed van Jezus te bidden. Gebed is wat ons allen verbindt.”

Aan het einde van zijn toespraak bij het Angelus-gebed, riep paus Franciscus zondag 22 maart alle christenen op om zich dagelijks te verenigen in gebed, in antwoord op de wereldwijde dreiging van het coronavirus.

Paus Franciscus: “In deze benarde dagen terwijl de mensheid beeft van angst door de dreiging van de pandemie, zou ik aan alle christenen samen willen voorstellen hun stemmen te verheffen naar de hemel."


Nieuws! > Kerknieuws / Nieuws / Agenda / Verbinding / Privacy

Zoeken

Diensten!

QRCode PKN GrijpskerkOp woensdag 1 april beginnen we om 10:30 Online via Kerkomroep.nl, waar Mw. Elzinga uit Groningen hoopt voor te gaan. Thema: (viering)


Overzicht kerkdiensten.

Omzien naar elkaar

Noaberschap: uw ogen en oren zijn nodig! Laat via ons meldpunt weten wie extra aandacht en zorg nodig heeft.

Privacy

backtotop