Kerknieuws

Dienstenorganisatie start met ‘uitzenddominee’

Image website Protestantse Kerk

Het werkt min of meer op dezelfde wijze als een uitzendbureau: voor de gemeente is een geschikte en ervaren kracht direct beschikbaar. Voor de predikant betekent het detachering naar een passende gemeente en op den duur een vaste aanstelling als ambulant predikant. Ook voor predikanten die flexibel beschikbaar zijn is er de mogelijkheid om als ambulant predikant ingezet te worden.

Gezocht: Ambulant predikant

De synode besloot hiertoe afgelopen november in het kader van bevordering van mobiliteit van predikanten en tegelijkertijd het ontzorgen van gemeenten bij het vinden en aanstellen van een predikant voor vervangingswerkzaamheden. De mobiliteitspool werkte het plan uit en zal allereerst de volgende vraag neerleggen bij predikanten: is het ambulant predikantschap iets voor u? Voor predikanten die parttime werkzaam zijn in een gemeente, in andere sectoren of in zorgtaken kan het ambulant predikantschap interessant  zijn. Van deze predikanten wordt verwacht dat ze flexibel zijn, zich snel thuis kunnen voelen in een gemeente maar ook weer afscheid kunnen nemen. Dit vraagt een ambtsopvatting die niet exclusief die gemeente betreft maar de kerk als geheel.

De ambulant predikant komt parttime in dienst van de dienstenorganisatie en wordt beroepen door de generale synode. De ambulant predikant moet niet verward worden met de interim-predikant die ook op tijdelijke basis gedetacheerd wordt vanuit de mobiliteitspool naar een gemeente. De interim-predikant is er echter niet voor het reguliere vervangingswerk maar voor de gemeente waar ‘huiswerk’ te doen is: bezinning op de toekomst, een veranderingsproces of het omgaan met een crisissituatie.

Voor gemeenten

Heeft uw gemeente interesse in een ambulant predikant? De mobiliteitspool informeert u graag over de werkwijze. Met ingang van september 2019 zullen de eerste ambulant predikanten beschikbaar zijn.

Voor predikanten

Is het ambulant predikantschap iets voor u? De mobiliteitspool komt graag in contact met predikanten die deze mogelijkheid willen verkennen. Als u interesse hebt in het ambulant predikantschap kunt u contact opnemen met de mobiliteitspool.

Meer informatie en contact

Gemeenten en predikanten kunnen contact opnemen met de mobiliteitspool via arbeidsbemiddeling@protestantsekerk.nl of bellen naar 030 - 880 15 05.


Welke gemeente wil een antependium en stola maken voor pinksterviering op televisie?

Image website Protestantse Kerk

In samenwerking met de KRO-NCRV zendt de Protestantse Kerk in het pinksterweekend een pinksterviering uit op televisie. De viering komt vanuit de Broerekerk in Bolsward.

In de viering zullen zeven elementen worden verwerkt die aangeleverd worden door zeven gemeenten uit het land. Denk bijvoorbeeld aan de paaskaars of een koor. De gemeenten die een bijdrage aan de viering leveren, worden in de weken voorafgaand aan de pinksterviering gevolgd in het tv-programma Met Hart en Ziel.

Het zevende element bestaat uit het antependium en de stola. Het antependium komt te hangen in het liturgische centrum van de Broerekerk in Bolsward. De stola wordt gedragen door voorganger ds. René de Reuver. Het gewenste formaat van het antependium is 1 bij 2,5 meter.

Het antependium en de stola moeten uiteraard liturgisch passen bij Pinksteren. Welke gemeente (behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland) wil deze maken?

Geef via dit formulier uw interesse en uw motivatie aan. De redactie van het tv-programma kiest, in samenwerking met de dienstenorganisatie, de gemeente die het antependium en de stola voor deze viering mag maken. Als uw gemeente gekozen wordt, betekent het dus ook dat het maakproces in beeld komt in één van de uitzendingen van Met Hart en Ziel in de weken tussen Pasen en Pinksteren.

Vul onderstaand formulier in vóór maandag 15 april. Op maandag 15 april 2019 wordt bekendgemaakt welke gemeente het antependium en de stola mag maken. U heeft dan nog acht weken de tijd om dit te doen.

[shortcode type="formstack" id="pinksteropdracht"]


Poerim: het kwaad heeft niet het laatste woord

Image website Protestantse Kerk

Op woensdagavond 20 maart ben ik van plan om Poerim mee te vieren in de synagoge in Middelburg. Poerim valt dit jaar op 20 en 21 maart. Het boek Ester zal dan centraal staan. In de afgelopen tijd heb ik in mijn eigen gemeente te Oost-Souburg gedeelten uit het verhaal van Ester gelezen, want dat stond op het leesrooster van Kind op Zondag.

Het boek Ester is een oud verhaal dat telkens weer actueel is: het gaat over Joodse identiteit in een vijandige wereld, over jodenhaat en uitroeiing, en over het overleven van het Joodse volk. Het verhaal roept tal van vragen op: over misbruik van macht door hoge heren, over seksueel misbruik, over rechten van vrouwen, over het recht je te verdedigen, over hoe om te gaan met het veelkoppige monster van jodenhaat.

Het is een verhaal, met veel humor geschreven, maar tegelijkertijd ook met bittere ernst. Een uitgebalanceerde combinatie van satire en aanklacht, van komedie en tragedie. Het verhaal laat je nadenken over het mechanisme dat er eerst een enkele zondebok wordt gezocht, Mordechai, en dan krijgt een heel volk, het Joodse volk, de volle lading. Helaas nog steeds actueel.

Hoe wordt dit verhaal gelezen in de Joodse gemeenschap? Ik vroeg het enkele rabbijnen: twee rabbijnen die zijn aangesloten bij het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom en de opperrabbijn van het IPOR (Interprovinciaal Opperrabbinaat). Een waaier aan betekenissen kreeg ik terug.

Corrie Zeidler: Neem zelf je lot in handen en laat een verborgen kant van jezelf zien

"Poerim is voor mij het feest waarin niets lijkt wat het is, waarin de daders het slachtoffer worden en de slachtoffers overwinnen, waarin juist door de 'verborgenheid' van de Eeuwige, de mens zelf zijn lot in handen moet nemen om het slechte tij te keren.
Het is ook het feest waarvoor 2 van de 4 specifiek voor dit feest mitswot [geboden] gaan over geven en delen: het sturen van lekkernijen naar vrienden en het geven van giften aan de armen. Onze vreugde kan pas compleet zijn als we ook anderen verblijden.
En tot slot is Poerim het feest waarin we ons kunnen verbeelden iemand anders te zijn, al is het maar voor één dag in het jaar. Door ons te verkleden en een masker op te doen, durven we misschien een kant van onszelf te laten zien die we anders verborgen houden."

Binyomin Jacobs, opperrabbijn: Diplomatie of bidden? Volg zowel de Esther- als de Mordechaimethode

"In de Rol van Esther, het laatste deel van Tenach – de Heilige Geschriften - staat de overwinning over het kwaad centraal. De snode Haman wilde het Joodse volk uitroeien. Door de eeuwen heen, en ook heden ten dage, leven er dit soort Hamannen die onder het mom van x, y of z menen dat Joden geen bestaansrecht hebben. X kan zijn dat Joden het verkeerde geloof aanhangen. Y kan zijn dat de Joden het verkeerde ras hebben. En z kan zomaar de z van zionisme zijn ... Hoe daarmee om te gaan? Terugtrekken in gebed of juist ten strijde trekken met wapengeweld? De Rol van Esther toont ons de Esther-methode en de Mordechaj-benadering. Mordechaj, de neef van Esther, was de geestelijk leider van het Joodse volk. Hij riep op tot gebed, bestudering van onze Heilige Boeken, het dienen van de Eeuwige verbeteren. Esther had een andere aanpak. Zij bewandelde de diplomatieke weg, de voor de hand liggende benadering om het Joodse volk te redden. Wie van beiden had gelijk? Altijd, door de eeuwen heen, moeten oorlogen gestreden worden met wapens en diplomatie, maar tegelijkertijd moeten wij beseffen dat de uiteindelijke overwinning Boven wordt besloten. Wat geldt voor het Joodse volk als geheel, geldt voor ieder individu. Het leven kent vele oorlogen, valkuilen, beproevingen.
Een zieke moet naar de dokter gaan, maar tegelijkertijd bidden tot de Allerhoogste om genezing. Ook als we ziek van geest zijn, te veel toegeven aan kwade neigingen en verleidingen, moeten we op twee fronten de oorlog voeren: op het Esther- en op het Mordechaj-front. En als we dat naar behoren doen, wordt er overwonnen en zal er echte simcha en intense vreugde zijn vanwege de overwinning van het goed, Mordechaj, over het kwaad, de snode Haman."

Marianne van Praag: G’ds verborgen aanwezigheid keert ons leven ten goede

"Wat Poerim voor mij betekent? Nergens in het boek Esther komt de naam van G’d voor. Althans, dat denkt men. In werkelijkheid is het verhaal doordrenkt van de Goddelijke aanwezigheid. De Hebreeuwse naam Esther betekent in het Nederlands: 'Ik die verborgen ben'. ‘Esther’ is taalkundig verwant aan het Hebreeuwse ‘nistar’, dat ‘verbergen’ betekent. In het boek Esther staat ‘nistar’ voor het verborgene. Op het meest kritieke moment in het verhaal wordt een lot (een ‘poer’, meervoud: ‘poerim’) getrokken. Vandaar de naam van het feest: Poerim, of Lotenfeest. Het lot staat symbool voor het toeval. Voor ieder van ons geldt, dat het lot dat wij in het leven 'toevallig' trekken bepalend is voor onze toekomst. Zo ook in het boek Esther. Zij kan haar joodse afkomst niet langer verbergen en wat het noodlot lijkt te zijn, wordt de redding van de joodse bevolking. Voor wie in G’d gelooft is ‘toeval’ geen toeval maar: wat ons toevalt. Soms is dat, anders dan het zich aanvankelijk laat aanzien, de oplossing of zelfs de redding. Is dit niet het verhaal van ieder van ons? Vaak is de goddelijke aanwezigheid voor ons verborgen en voelen we deze niet, maar gebeurt ‘toevallig’ iets waardoor het leven zich ten goede keert. Hoe verborgen kan Hij zijn?"

Ik wens de Joodse gemeenschap in Nederland alle vreugde en recht van leven, samen met anderen van goede wil. Poerim maakt me duidelijk dat er een opdracht ligt voor de samenleving als geheel en ook voor de kerken: om je stem te laten horen en op te staan daar waar jodenhaat de Hamankop opsteekt.  Als ik vanavond in de sjoel ben, vier ik mee dat het kwaad niet het laatste woord heeft.

Ds. Eeuwout Klootwijk werkt voor Kerk en Israël / joods-christelijke relaties


Een bezoek aan de landelijke pastorale dag: “Wat ik heb opgestoken kan ik goed gebruiken”

Image website Protestantse Kerk

Als kerkelijk werker in Oegstgeest bezocht Bram Dijkstra de pastorale dag 2018. “Wat me erg aansprak was de veelzijdigheid aan workshops en de combinatie van theoretische input en praktische vaardigheden. Ik ben een man van de praktijk; wat ik heb opgestoken kan ik in mijn werk goed gebruiken.” Dijkstra volgde onder andere een workshop over veiligheid in het pastoraat. “In Oegstgeest waren we bezig met een gedragscode voor vrijwilligers, ik heb dus heel gericht die workshop gevolgd. Het is best een ingewikkeld thema, daarom is het fijn als iemand je daarin meeneemt en je kan wijzen op de informatie die je verder nodig hebt.”

De twee inleidingen vond hij erg goed. “Ik werd er helemaal door opgeladen. De deskundigheid van de spreeksters bracht mij ook weer verder. En ik vond het mooi om te ontdekken dat ik veel herkende in de taal van Claartje Kruijff, iemand die toch een andere theologische ligging heeft dan ik. Dat is dankzij de veelkleurigheid van de Protestantse Kerk!”

Warme ervaring

Jantsje Pasveer, ouderling in de Protestantse Gemeente Joure, bezocht vorig jaar de landelijke pastorale dag voor de eerste keer. “En dat is me heel goed bevallen. Ik heb er echt inspiratie opgedaan. Het samenzijn met anderen die min of meer hetzelfde doen vond ik een geweldige ervaring.”

Ze volgde een workshop over bidden en een workshop over omgaan met mensen met dementie. “Met beide heb ik te maken in mijn werk als pastoraal medewerker in het verpleeg- en zorgcentrum. We konden het bijvoorbeeld hebben over onze eigen schroom bij het uitspreken van gebeden. En we hebben ervaringen kunnen delen hoe we mensen met dementie benaderen. Goed om voorbeelden van anderen te horen. En mooi om te ervaren dat je ook als pastoraal bezoeker mag zijn wie je bent, dat je het werk op je eigen manier kunt doen. Het voelde echt als een steuntje in de rug.

De hele dag was fijn. Dat begon al bij de koffie bij binnenkomst. Ik had het gevoel dat we als familie bij elkaar waren. Ik vond het een heel warme ervaring.”

Erbij zijn

Of ze dit jaar weer naar de landelijke pastorale dag gaan? Jantsje Pasveer is nog niet zeker of ze die zaterdag beschikbaar heeft. Bram Dijkstra laat het afhangen van het thema. “Gaat het over eenzaamheid? O, dan moet ik erbij zijn. In mijn nieuwe baan als buurtpastor in Rotterdam-Noord zal ik daar veel aan hebben. Dat is een groot thema in mijn wijk. Maar dat is het bijna overal, je hoeft er niet voor in een stadswijk te werken om met eenzaamheid in aanraking te komen.”

Meer informatie en aanmelden


Gebed bij aanslag Utrecht

Image website Protestantse Kerk

Eeuwige God,
angst vervult ons hart.

Nauwelijks bekomen van de ontzetting over de afschuwelijke aanslagen in twee Nieuw-Zeelandse moskeeën, zijn we maandag opnieuw opgeschrikt door geweld, nu in Utrecht.
Opnieuw zijn er mensen in koelen bloede vermoord.    

Woorden schieten tekort om onze verbijstering over zo veel geweld, terreur en dood uit te drukken.
Mensen die van het ene op het andere moment zomaar uit het leven worden weggerukt,
voor hun leven zijn verwond of gedompeld in tomeloos verdriet.

Het maakt ons bang en boos.
In wat voor wereld leven wij?
Kyrië eleison. Christus eleison.

We bidden U voor de slachtoffers en voor de nabestaanden.
Voor allen die hen lief zijn.
Voor hulpverleners.
Wees hen allen nabij met uw kracht en troost.

Geef, Heer, dat onze angst en boosheid niet uitgroeien tot verbittering of wraak.
Geef dat uw liefde en ontferming het winnen, bij ons en bij die ander.

Laat komen, Heer, uw rijk, uw koninklijke dag…

Amen.


Kliederkerk: "Als je in de kerk jezelf niet kunt zijn, waar dan wel?"

Image website Protestantse Kerk

“Zal ik mijn mooie jurk aandoen?”, vraagt J. Het is een vraag met haken en ogen.

Ging ik vroeger naar de kerk, dan moest ik een jurk aan. Een nette, kriebelige jurk, waarin ik me anders dan anders voelde – niet helemaal mezelf. Voor de kerk moest je netjes zijn en stil zitten, anderhalf uur lang.

Wij gaan vanmiddag naar de Kliederkerk. Helemaal geen kerk waar je netjes voor moet zijn, en stilzitten hoeft ook niet. Misschien kunnen we onze kinderen beter een overall aan doen, want we weten niet wat staat te gebeuren, maar het woord kliederkerk belooft veel goeds…

Onze kleine J. is zeven jaar oud. Hij is een meisje van binnen en een jongetje van buiten. Het liefst draagt hij een jurk of een rokje. Dan is hij het meest zichzelf. Maar ja, niet alle mensen begrijpen dat. En niet alle kinderen snappen dat. Volwassenen zeggen niets, maar kijken wel. Kinderen roepen nog wel eens iets, of stellen gewoon een vraag. “Hoe zit dat met jou?” Sommige kinderen lachen onze J. uit.

J. zegt: “Op school kan dat niet, dan lachen de jongens me uit. Maar in de kerk kun je jezelf zijn!”

Dat geeft de doorslag. Als je in de kerk jezelf niet kunt zijn, waar dan wel? Natuurlijk mag J. zijn mooiste jurk aan. Wij kennen de kerk waar nu voor het eerst de Kliederkerk georganiseerd wordt. En vorige week zongen we daar nog met de kinderen “…en weet je wat zo mooi is? Bij Jezus voel je je vrij, om helemaal jezelf te zijn…”

Dus we gaan met z’n vieren, zoals we zijn. Drie van ons in een gewoon kloffie, eentje in een feestjurk. Een schort in de tas, voor als het erg kliederig wordt en de mooie jurk anders vies wordt.

“Welkom! Welkom allemaal! Wat leuk dat je er bent!”, klinkt het bij binnenkomst.

Voor de kinderen is er wat te drinken, voor ons koffie of thee. In de zaal waar normaal de stoelen in rijen in het gelid staan, staan nu her en der tafels, beladen met knutselspullen. En vooraan is een plek met kussentjes, waar de kinderen lekker kunnen gaan zitten.

We gaan ‘scheppen’, een beetje zoals God de wereld, de mensen en de dieren schiep in zes dagen. Vanuit het niets een krokodil. Wij maken er ook eentje, vanuit een eierdoos, en nog twee doosjes. En met lichte ergernis over lijmflesjes waar niets uitkomt, en een kind die zijn schepping halverwege in de steek laat.

We maken een vis, met kaarsvet. Je ziet ‘m niet, totdat je de tekening met verf besproeit. Een wonder!

Onze T. ziet iets anders, wat ook wel heel leuk is. Met je hele kleine kinderlijf languit op een stuk behang liggen, en je omtrek dan laten tekenen door je vader. En dan intekenen en kleuren. Met een vrolijke lach, want vrolijkheid hoort bij T. En dan kijken op de kaartjes die op de tafel klaar liggen. Op elk kaartje staat een mooie eigenschap. T. is lekker zelfverzekerd. Jazeker, hij is slim! En ook handig! En ook nog zelfstandig en grappig en enthousiast en positief… Met zijn tong uit zijn mond schrijft hij zorgvuldig alle mooie eigenschappen over op het papier.

Dat wil J. ook wel. Samen ‘scheppen’ we hem op het behangpapier. Met het in tekenen en inkleuren komt er een mooi meisje tevoorschijn, in een feestjurk, met armbandjes om de polsen en een kralenketting om haar nek. En met een roze feestjurk. We zoeken tussen de eigenschappen. Gevoelig, ja, dat is ‘ie. Behulpzaam ook, en sociaal. Serieus ook wel. “Kijk, hier zie ik er een die echt bij jou past”, zeg ik. ‘Dapper’ staat er op het kaartje. “Nee hoor, dat ben ik niet”, zegt J. “Wel!”, zegt ik. “Want je bent super dapper als je jezelf durft te zijn, zelfs als het dan zou kunnen gebeuren dat je uitgelachen wordt.” Ja, dat is wel waar, dat vindt J. bij nader inzien ook wel. ‘DAPPER’ schrijf ik in grote blokletters op het papier.

Als iedereen is uitgeknutseld – er zijn dieren en kinderen, vissen, zonnen en manen geschapen – gaan we luisteren naar een verhaal. Het gaat over jezelf durven zijn, jezelf goed en mooi en knap vinden, omdat je schepper jou goed en mooi en knap vindt.

Zie ik mijzelf zoals mijn schepper mij ziet, dan zouden alle kwetsende opmerkingen, alle oordelen, het uitlachen zomaar van me af kunnen glijden.

Dan nog even kijken naar wat de kinderen gemaakt hebben. J. mag zijn levensgrote afbeelding laten zien. “Er staat ‘dapper’”, zegt de leidster. “Dus jij bent dapper! Waarom eigenlijk?”. J. is een beetje verlegen, maar zegt toch zacht “Omdat ik mijn binnenkant aan de buitenkant durf te laten zien.” “Dat is prachtig”, vindt de leidster. “Dan ben je inderdaad heel dapper.”

We gaan liedjes zingen, ook die ene, die de hele middag al in mijn hoofd rondzingt. “God kent jou, vanaf het begin, helemaal van buiten en van binnenin. Hij kent al je vreugde en al je verdriet, want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet…”


De bijbel, verrassend dichtbij

Image website Protestantse Kerk

Contextueel bijbellezen

Zowel buiten als binnen de kerk ervaren mensen afstand tot de bijbelteksten en vinden het moeilijk om de bijbel in verband te brengen met hun eigen leven en ons samenleven. Bij contextueel bijbellezen ga je eerst in gesprek over een thema wat speelt in het leven van de deelnemers. Daarna sla je de Bijbel open en gaat de tekst  spreken in het thema wat je in de start van het gesprek uitgediept hebt.

Waarom contextueel bijbellezen? Iedere kring of bijbelstudiegroep herkent het vast wel: na het lezen van een tekst in de bijbel verzandt de groep in discussie over de herkomst, betekenis en de bedoeling van de tekst. De tekst zelf blijft zo op afstand en brengt mensen zeker niet dichter tot elkaar. Tijdens de training contextueel bijbellezen leert u de bijbel op een geheel andere manier en op een ander moment open te slaan. Trainer Inge Landman: ¨Er is een verschil tussen lezen vanuit interpretatiebelang en levensbelang. Contextueel bijbellezen gaat over dat laatste, wat de tekst relevant kan maken voor het leven van vandaag de dag."

En nu, de bijbel

Hoe gaat dat contextueel lezen in zijn werk? Een van de deelnemers van de training ds. Peter Breure legt het uit. ¨Het bijzondere van contextueel bijbellezen is dat je de bijbel anders laat spreken en dichter tot elkaar komt. Eigenlijk ben je, vierend en biddend, met elkaar in gesprek rond een thema, het liefst een thema dat iemand inbrengt en dat persoonlijk raakt. Pas na het gesprek rond het thema, over wat er speelt en hoe het speelt voor die persoon, open je de bijbel. Dan lees je het verhaal en diept de laagjes uit het verhaal verder uit. Vaak openen zich dan lijntjes tussen het verhaal van die persoon en de bijbel. Het kan troost geven, of richting, of een uitdaging”.

Op deze manier komt het bijbelgedeelte dichtbij het leven hier en nu. Iemand kan ergens mee zitten en dit delen met de groep. Of de groep deelt samen ervaringen over een thema waar verschillend over kan worden gedacht en in veel levens speelt, bijvoorbeeld opvoeding, levenseinde of zorg dragen voor je naaste. Vervolgens open je de bijbel en met het juiste verhaal ontstaat een nieuw verstaan van onze eigen obstakels en mogelijke oplossingen.

Waarom deze training volgen

Peter Breure ziet de voordelen van contextueel bijbellezen in de praktijk bij zijn eigen gemeente.  “Doordat je met elkaar in gesprek gaat over wat je persoonlijk raakt, start je met bijbellezen op een moment dat er verbinding is ontstaan en passen geijkte antwoorden niet meer. De bijbel geeft op zo'n moment vaak een een verrassend inzicht.¨

Deze manier van bijbellezen is tegelijk praktisch en dynamisch. Door te ervaren, aan de slag te gaan en te reflecteren leer je te werken met het contextueel bijbellezen. Het is van toegevoegde waarde voor predikanten en kerkelijk werkers die willen leren om een gezamenlijk leerproces te faciliteren waarin de bijbel een relevante stem krijgt in thema’s die spelen in onze hedendaagse context. Mensen komen dichter bij elkaar en dichter bij de tekst, en ervaren dat als zeer inspirerend.

Meer informatie en aanmelden

Lees hier meer over de training en hoe u kunt aanmelden.


Speeddaten voor predikanten en gemeenten - iets voor u?

Image website Protestantse Kerk

De domineedate: het blijkt een succesvolle manier om vacante gemeenten op een laagdrempelige manier in contact te brengen met proponenten. Aan een domineedate doen maximaal 12 gemeenten en 12 proponenten mee. Per keer levert het zo’n 3 à 4 matches op van proponenten die daadwerkelijk beroepen worden in de gemeenten die deelnamen aan de domineedate.

Wim Veenendaal is sinds de eerste keer - mei 2014 - als vrijwilliger bij dit evenement betrokken. Hij schrijft het succes toe aan het ‘vernieuwende en informele karakter’. “Mensen vinden het een beetje onwennig dat speeddaten, maar kennelijk ook wel uitdagend.”

Veenendaal: “De winst voor beide partijen is dat ze in een dagdeel de gelegenheid krijgen een veelheid, van weliswaar korte, ontmoetingen te realiseren. Die dan - bij gebleken wederzijdse interesse - uiteraard een intensiever vervolg krijgen.”

Speeddaten in de praktijk

De komende domineedate vindt plaats op vrijdag 12 april van 13.00 uur tot 17.00 uur. Na een korte opening door de predikant voor het beroepingswerk, ds. Klaas Dijkstra, volgt een voorstelrondje door gemeenten en proponenten. Iedereen krijgt maximaal 2 minuten de gelegenheid hun gemeente respectievelijk zichzelf voor te stellen. Na 2 minuten gaat er een bel en is de volgende aan de beurt.

Daarna volgt de daadwerkelijke speeddate. Er staan twaalf tafels in de zaal waarachter per vacante gemeente maximaal drie afgevaardigden zitten. Deze tafels zijn in een cirkel opgesteld en de kandidaten/proponenten gaan dan langs iedere tafel voor nadere kennismaking. Ook dit is in de tijd strak gereglementeerd. Drie minuten per gesprek. Ook hier gaat na die drie minuten een bel en dient het gesprek te worden gestopt.

Vervolgens krijgen alle partijen op uitgereikte formuliertjes de gelegenheid hun voorkeuren in  te vullen waarna de matches geselecteerd worden uit de ingeleverde formuliertjes en bekend gemaakt aan de betrokkenen.

Dan volgt een korte afsluiting. De domineedate eindigt met een borrel met hapjes. Ook die tijd wordt zinvol gevuld, want dan is er uitgebreid gelegenheid tot het leggen van nadere contacten.

Veenendaal: “Gezien de bereikte resultaten hebben we van de domineedate een jaarlijks terugkerend gebeuren gemaakt. Bovendien zijn we van plan om volgend jaar eveneens - al dan niet gecombineerd - een date voor kerkelijk werkers te beleggen."

Meer informatie en aanmelden

De aanstaande domineedate is op 12 april: er is nog plaats! Gemeenten en proponenten die openstaan voor een eerste kennismaking op deze informele manier, kunnen zich aanmelden via arbeidsbemiddeling@protestantsekerk.nl of 030 - 8801505.


Biddag: God van de seizoenen

Image website Protestantse Kerk

Verleen Uw zegen aan wat geplant wordt,
aan het jonge vee in de stallen,
aan het kind dat groeit in de moederschoot.
Wees een Bron van kracht in ons bestaan,
dat we ons werk kunnen doen,
onze dagelijkse bezigheden uitvoeren,
naar school gaan,
dat we kunnen zorgen voor onze familie en vrienden.

Om uw kracht bidden we zodat deze aarde een goede plek is voor al wat leeft.
Leer ons zorgvuldig omgaan met uw Schepping,
help ons kiezen voor wat de aarde leefbaar houdt.
Leer ons zorgvuldig omgaan met onze tijd,
dat we onszelf niet voorbij lopen, of de ander, of U.

Help ons het leven aanvaarden, zoals het op ons afkomt,
dat we verdriet en moeite niet wegstoppen, of uit de weg gaan,
dat we niet oppervlakkig leven, maar aandacht hebben.
En maak ons gastvrij,
leer ons samenleven van al het goede onder uw zon.
Door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.


Op biddag met tandpasta naar de kerk

Image website Protestantse Kerk

In het verleden waren de scholen in Oldebroek op biddag en dankdag gesloten. Zo konden de kinderen de kerkdiensten bezoeken. In de praktijk bleken maar weinig kinderen die ochtend naar de kerk te gaan. De kinderen gaan nu - op initiatief van een van de schooldirecteuren - op deze dagen gewoon naar school en bezoeken gezamenlijk de dienst. En dan nemen ze iets mee voor de voedselbank.

Spullen concreter dan geld

Met tandpasta naar de kerk? “Ja”, vertelt dominee Schuurman van de Hervormde Gemeente Oldebroek, “we hebben inmiddels die traditie op biddag, ooit ontstaan vanuit de diaconie. De schoolkinderen nemen producten mee die wat langer houdbaar zijn. Daardoor ontstaat het besef dat het niet vanzelfsprekend is dat iedereen in deze omgeving genoeg heeft. Voor kinderen is het geven van spullen veel concreter dan het geven van geld.”

Hoe dominee Schuurman het bezoek met de kinderen aan de kerk voorbereidt? “Het bezoek aan de biddagdienst is natuurlijk veel meer dan een inzamelingsactie. Wij gebruiken de biddagmap van de HGJB. Dit jaar gaat het over de vrouw van wie de olie nooit opraakt. De ene school bereidt het verhaal voor in de dagen voor biddag. De andere school gaat zonder voorbereiding met de kinderen naar de kerk. Zij gaan na afloop van de dienst verder met verwerkingen die bij het thema passen.”

Herkenning

“Het zijn altijd mooie diensten, zo’n dienst vol met schoolkinderen”, vindt Schuurman. “Maar het is jammer dat ik de namen van de kinderen minder goed ken. Het is rumoeriger en drukker dan tijdens de zondagse diensten, het kerkbezoek bestaat vooral uit kinderen en hun ouders. Maar het is iedere keer weer bijzondere ervaring. 

Het is een kunst om een eenvoudige dienst te houden, waarin er voor de kinderen veel herkenning is. Ook voor kinderen die niet gewend zijn om wekelijks in de kerk komen en de liederen niet kennen. Samen met de leerkracht kies ik de liederen. De leerkracht oefent deze vooraf al met de kinderen. Vorig jaar was er een muziekgroep van de school. Dat was een succes dus dan doen we dit jaar weer. De kinderen krijgen in de dienst ook een rol door mee te helpen met de schriftlezingen. In het themaverhaal maak ik de link met de Voedselbank. Dat maakt het concreet. In de klas krijgen de kinderen tips wat ze mee kunnen brengen aan houdbare producten zoals tandpasta,. Ook in de avonddienst nemen volwassenen van alles mee.”

Kerk en school samen

Dominee Schuurman hecht waarde aan de samenwerking tussen school en kerk. "Het is belangrijk dat school en kerk elkaar weten te vinden en elkaar respecteren. De scholen in ons dorp hebben een christelijke identiteit. Juist in de samenwerking kun je elkaar versterken. Daarnaast zie je in de diensten op biddag en dankdag kinderen die anders de kerkdienst niet zo snel bezoeken. Het is dus een mooie manier om ook kinderen en ouders die wat verder van de kerk af staan te bereiken. In de themaweek van school en kerk in januari bezoeken de voorgangers en de predikanten de verschillende scholen om kennis te maken. Zo bouwen we al een band met de kinderen op.”


Nieuws! > Kerknieuws / Nieuws / Verbinding / Privacy

Zoeken

Diensten!

Kerk aan Nic. Grijpstraat te GrijpskerkOp zondag 24 maart beginnen we om 09:30 in de kerk aan de Nic. Grijpstraat te Grijpskerk., waar ds. A. Landman hoopt voor te gaan. Thema: 3e zondag veertigdagen, doopdienst


Orde van dienst.
Overzicht kerkdiensten.

Omzien naar elkaar

Noaberschap: uw ogen en oren zijn nodig! Laat via ons meldpunt weten wie extra aandacht en zorg nodig heeft.

Privacy

backtotop