Kerknieuws

Bekijk de vijfdelige online serie over meditatief leven

Image website Protestantse Kerk

  • 1 oktober: Egbert van der Stouw, specialist monastiek kerk-zijn, wordt geïnterviewd over ‘meditatief leven’.  Ds. Alberte van Ess leidt een meditatieoefening over ‘vrij zijn’. 
  • 8 oktober: Interview met ds. Niels Gillebaard, blogger en vlogger voor MijnKerk, over het thema ´Hoe breng je met dankbaarheid meer rijkdom in je leven?´. Rob Boersma leidt een bewegingsmeditatie met het Onze Vader.
  • 15 oktober: Interview met Ricky Rieter, pelgrim, retraite begeleidster en actief in de Franciscaanse beweging, over het thema ´meditatief leven als duurzame weg´. Rieter is schrijfster van het boek ´Pelgrimeren; lopend stilstaan´. Ds. Niels Gillebaard leidt een meditatieoefening over drie vormen van meditatie in de natuur.
  • 22 oktober: Interview met Eddy de Pender, coach, mediator en betrokken bij het Netwerk Vredestichters, over het thema ´Vrede stichten, hoe doe je dat?´. Ds. Henri ten Brinke leidt een meditatie op basis van bijbelteksten over dit thema.
  • 29 oktober: Interview met Seintje Bos, pastor en geestelijk begeleider, aangesloten bij het Netwerk Geestelijke Begeleiding, over het thema ´de weg van de stilte´. Saskia Leene, pastor van Nijkleaster, leidt een meditatie rond dit thema.

Na iedere uitzending is het mogelijk om via de Facebookgroep Monastiek en Meditatie te reageren en met elkaar over de film in gesprek te gaan. 

Deze serie is een initiatief van Vacare, platform voor meditatief leven in en vanuit de Protestantse Kerk. Vacare organiseert jaarlijks op de eerste zaterdag van oktober de Vacaredag. Vanwege de corona-beperkingen kan deze dag dit jaar niet georganiseerd worden. 

Als alternatief voor deze dag zijn deze vijf films (van 30-40 min.) gemaakt. De filmpjes zijn gemaakt in de kapel van Nieuw Hydepark en op het gelijknamige landgoed van de Protestantse Kerk in Doorn. De productie is gedaan door Linda Zwart

Abonneer u hier op het YouTube kanaal van de Protestantse Kerk, zodat u geen aflevering mist. 


Shana tova - gelukkig nieuwjaar!

Image website Protestantse Kerk

Aan de Joodse gemeenschap in Nederland,

Ter gelegenheid van Rosj Hasjana brengt de Protestantse Kerk in Nederland haar hartelijke nieuwjaarswensen aan u over. Wij hopen dat u een gelukkig en vredig nieuwjaar tegemoet kunt zien en wensen u alle goeds toe. Shana tova! 

Het afgelopen jaar is voor ons allen een bijzonder en ingrijpend geweest. Alle vieringen en herdenkingen ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding zijn anders dan gedacht verlopen. Het Covid-19 virus heeft tot op heden grote gevolgen gehad, sociaal, economisch, spiritueel. Het plaatst ons allen voor nieuwe vragen en alleen samen kunnen wij de complexe problemen waarmee onze wereld geconfronteerd worden tegemoet treden.

Als Protestantse Kerk weten we ons verbonden met de Joodse gemeenschap in Nederland, net zo divers en veelkleurig als de hele samenleving. 

Het is onze wens dat wij ook in het nieuwe jaar wegen naar elkaar weten te vinden, zodat wij elkaar steeds beter leren verstaan om samen de samenleving waarin wij gesteld zijn te kunnen dienen. Wij hopen dat de Joodse gemeenschap als een vitaal deel van onze samenleving in alle vrijheid en vrede zonder antisemitische incidenten samen met alle anderen van goede wil verschil ten goede kan maken in het komende nieuwe jaar.


In Julianadorp doen ze aan beleid achteraf en dat werkt uitstekend

Image website Protestantse Kerk

Eén keer in de maand trekken Jurjen de Groot, directeur dienstenorganisatie, en René de Reuver scriba generale synode, het land in. Ook Marjolein Willemsen en Nynke Dykstra reisden dit keer weer mee. Deze keer werd de classis Noord-Holland bezocht. Samen met classis-predikant Peter Verhoeff brachten zij onder anderen een bezoek aan de Protestantse Gemeente Julianadorp. Ds.Wilko Nijkamp is daar sinds vijf jaar predikant.

Weefsel van talenten en verlangens

Ds. Wilko Nijkamp beschrijft de gemeente als een weefsel van talenten en verlangens. “We doen hier aan beleid achteraf. Dat is heel wezenlijk. We bedenken niet iets en gaan dat dan top down doen. Er is iemand die iets wil, die een verlangen heeft én een talent. Daar geven we ruimte aan.

En zo schetst ds. Nijkamp in zijn presentatie het ene initiatief in deze gemeente na het andere. In ontmoetingen met gemeenteleden hoorde hij voortdurend: ‘Ik schilder graag’. ‘Ik kook graag’. Door daar ruimte aan te geven, is een hele reeks op elkaar voortbouwende initiatieven ontstaan, tot een vier gangen maaltijd op witte donderdag – met avondmaal, voor de hele gemeente - aan toe. Het is een buitengewoon verbindend initiatief. “Toch zullen we het niet vaker dan 3 jaren doen – zo de witte donderdag gedenken. Er ontstaat vast wel  weer iets nieuws.”

Verschillen accepteren

De kerkenraadsleden knikken instemmend. Ze geven toe dat het helpt dat deze predikant een oog voor talent heeft. Maar het is minstens zo belangrijk dat er in deze gemeente (na een conflictsituatie zo’n dertig jaar geleden) bewust gestreefd wordt naar een sfeer waarin men elkaar wat gunt. “We accepteren van elkaar dat we verschillend zijn en dat een ander soms iets gewoon heel graag wil.”

Het verlangen van ds. Nijkamp was het om op woensdagmorgen een ochtendgebed in de kerk te houden. “Gewoon voor mezelf. Stil in de kerk zitten en op adem komen. Als er niemand was gekomen, was het ook goed geweest. Maar inmiddels draait het vijf jaar en is er een rooster van mensen uit de gemeente die om de beurt de leiding hierin nemen. Omdat zij dat wíllen.”

Niet drukmaken over wegblijven jeugd

Opvallend in deze gemeente is dat ze zich niet extreem druk maken over het wegblijven van jeugd en jongeren. Ds. Nijkamp: “Tussen 12 en 18 hebben we amper gemeenteleden. We kunnen dan verlangen dat jongeren in het dorp iets zouden móeten verlangen – maar dat werkt niet. We richten ons op de mensen die er zijn en met wie we contact hebben; dat is al waardevol genoeg.”

Zo zijn er bijvoorbeeld ieder jaar 750 ouders en kinderen die naar de kerstvieringen van de christelijke basisschool komen. Nijkamp: “Zullen we eens onderzoeken wat ouders van kinderen op de verschillende basisscholen wél leuk zouden vinden? En betekenisvol?” Uit die vraag is het pioniersproject ‘Dorper Herbergh’ ontstaan – de start van een netwerk van ouders met jonge kinderen in het dorp. 

Alles is er al

Ds. Nijkamp: “Ten diepste geloven we dat alles er al is. We hoeven niks te maken, of te bouwen. We hoeven op de gemeente geen managementmethodes los te laten. We hoeven alleen maar te luisteren naar elkaar, te ont-dekken. We doen iets met onze eigen verlangens en talenten en van wie op ons pad komen. Het is geen beleidskeuze, maar een houding. Zo geven we ruimte aan onze verschillen in spiritualiteit. Samen. Naast én met elkaar.” 

Iedere maand brengen Jurjen de Groot (directeur dienstenorganisatie) en René de Reuver (scriba generale synode) een bezoek in het land. De ene maand is het een bezoek aan een classis. De andere maand een bezoek aan een gemeente die activiteiten organiseert die passen bij de thema’s van de Protestantse Kerk.

Deze keer een bezoek aan de classis Noord-Holland. Classispredikant Peter Verhoeff was verantwoordelijk voor het programma van deze dag. Op het programma stond ook een bezoek aan de Protestantse Gemeente Broek op Langedijk en een presentatie van ds. Niels Gillebaard over millennials en de kerk.


Nieuw: Online training MijnKerk voor dertigers en veertigers in uw gemeente 

Image website Protestantse Kerk

Gedurende vier weken krijgen deelnemers elke dag praktische inzichten en oefeningen in hun mailbox. Na de training hebben zij gewoontes ontwikkeld waarmee het hen beter lukt om te genieten van het goede, te mediteren en/of stil te zijn en te ontspannen. Ook leren ze goed voor zichzelf te zorgen en tijd door te brengen met God. Deelnemers kunnen de training op eigen tempo en in hun eigen tijd volgen. Inschrijven voor 1 november? Dan doe je gratis mee!

Support

Dominee Niels Gillebaard organiseert tijdens de cursus elke maandagavond vrijblijvend een online Zoom-bijeenkomst. Hier krijgen deelnemers de support die ze nodig hebben en kunnen ervaringen met andere cursisten worden uitgewisseld. Gillebaard: “Voor veel mensen is 2020 een zwaar jaar waarin het dagelijks leven ingrijpend is veranderd. Het coronavirus heeft gevolgen voor ons allemaal. Juist nu we ervaren hoe onzeker ons bestaan kan zijn, maken we tijd om te zoeken naar rust en daarmee naar wat goed, mooi en echt is. Daarvoor hoef je echt geen uren per dag uit te trekken, met een half uur per dag kom je al heel ver. Deze training hebben we speciaal ontwikkeld voor dertigers en veertigers, ook als ze weinig hebben met kerk of geloof.”

MijnKerk

De training van MijnKerk start op zondag 15 november. Iedereen die zich voor 1 november inschrijft, kan gratis meedoen. Inschrijven voor de training kan via deze link.

Online platform MijnKerk is een pioniersplek van de Protestantse Kerk Nederland en richt  zich op dertigers en veertigers die hun plek niet meer zo goed kunnen vinden in een bestaande kerk. Bezoek de website, volg MijnKerk op Facebook, Instagram en Spotify. Vragen? Mail naar mijnkerk@protestantsekerk.nl.

Direct inschrijven voor de online training van MijnKerk


Jurjen de Groot: “Kerk-zijn in tijden van corona. We zitten er samen in.”

Image website Protestantse Kerk

“Ik wil met jou drie woorden zingen. De mooiste woorden die ik weet: 'Geloof' en 'Hoop' en boven alles het mooiste woord dat 'Liefde' heet."

Dit lied werd gezongen tijdens de startdag van de dienstenorganisatie. Ik deel het graag met u, omdat het mij troost en hoop gaf. Misschien kunt u ook wel wat troost en hoop gebruiken in deze lastige tijd van kerk-zijn.

Ik zie, en mijn collega’s zien, de moeite en gebrokenheid van kerk-zijn in deze tijd. Kerk-zijn gaat namelijk over gemeenschap, samen optrekken als broers en zussen in Christus. In gesprekken met predikanten en kerkelijk werkers wordt de gebrokenheid van deze tijd voor mij extra voelbaar en zichtbaar. Tegelijkertijd zie ik ongelofelijke creativiteit en volhardendheid van predikanten, kerkelijk werkers en vrijwilligers om vorm te geven aan kerk-zijn ondanks alle coronamaatregelen.

We horen bezorgde, vermoeide en gefrustreerde geluiden van gemeenten. Hoe geef je vorm aan ontmoeting in deze tijd? Verliezen we kerkgangers door de huidige gang van zaken? Daarnaast kost het veel energie om voortdurend creatieve oplossingen te moeten of willen verzinnen. 

In de de dienstenorganisatie leven we in hetzelfde spanningsveld en zijn we ook zoekende in deze periode. Ook ons werk wordt bepaald en beperkt door de coronamaatregelen.  We zitten er echt samen in.

“Ik wil jou mijn liefde geven. Gewoon de liefde van mens tot mens. Ik wil met jou mijn vreugde delen. En de mooie dingen die ik wens."

Een indringende tekst in deze tijd. Het liefste wens ik dat alles weer ‘normaal’ is. Want ook de startdag van de dienstenorganisatie (vergelijkbaar met de startzondag van gemeenten) was aangewezen op online oplossingen. In plaats van samen te komen op één locatie waren we verdeeld over meerdere locaties en via een livestream met elkaar verbonden. Prachtig dat deze techniek er is, maar het is niet hetzelfde als elkaar écht ontmoeten. Het voelde daardoor goed en kaal tegelijkertijd. 

Het lied waaruit ik citeer werd geschreven door Hans Kroon. Hij werkt op de IT-afdeling van de dienstenorganisatie en is lid van de Protestantse Gemeente Veenendaal (Petrakerk). Hij zong het samen met Helma van der Neut, HR-adviseur in de dienstenorganisatie en lid van de Hervormde Gemeente Vreeswijk (Nieuwegein). [Tekst gaat verder onder video]

Vooral de tekst van het refrein kwam bij mij binnen, omdat het me doet realiseren dat we hoe dan ook bouwen aan de wereld zoals God haar heeft bedoeld. Of dat nou vol enthousiasme is of met de moed der wanhoop.  "Opdat wij elkaar vertrouwen. Samen aan de wereld bouwen zoals God haar heeft bedoeld. En aan ons heeft meegegeven om een leven hier te leven dat op Liefde is gestoeld." 

Een mooi nieuw seizoen gewenst.

P.S. Heeft u een vraagstuk waarover wij mee kunnen denken? Of wilt u gewoon uw ervaringen delen rond kerk-zijn in coronatijd? Mail dan naar info@protestantsekerk.nl. U kunt ook met elkaar in gesprek in de facebookgroep ‘Kerk-zijn in tijden van corona’.

Ook dit lied in de gemeente zingen of laten horen?


Protestantse Kerk teleurgesteld over Griekenland-deal coalitie

Image website Protestantse Kerk

 “Het biedt geen zicht op een oplossing voor de duizenden migranten die door de massale brand verdreven zijn uit kamp Moria en dringend een veilige plek nodig hebben”, aldus Jurjen de Groot, directeur Kerk in Actie. “De brand toont wederom aan dat we de asielaanpak aan de grens van Europa niet aan Griekenland kunnen overlaten, maar gezamenlijk moeten aanpakken. Teleurstellend dat het kabinet hier geen stappen wil zetten.”

Schrijnend is dat de opvang van 100 kwetsbare vluchtelingen direct in mindering wordt gebracht op het opnemen van kwetsbare vluchtelingen uit andere landen. Terwijl de groep kwetsbaren groeit, wachten volgens UNHCR 1,4 miljoen mensen op hervestiging. Ook wil het kabinet slechts alleenstaande kinderen jonger dan 14 jaar opvangen. Hiermee wordt een grote groep minderjarigen uitgesloten. Volgens het ook door Nederland ondertekende kinderrechtenverdrag is echter iedereen jonger dan 18 jaar een kind.

Evenmin wordt duidelijk hoe het kabinet denkt om te gaan met de andere alleenreizende minderjarige vluchtelingen (AMV) in Griekenland. Medio juni waren er 4.800 in Griekenland. De Europese Unie heeft een programma waarbij 1.600 van hen worden hervestigd. De Groot: “De 50 kinderen die het kabinet nu wil uitnodigen komt nog niet in de buurt van een fair aandeel in dit Europese programma. Van één van de sterkste economieën in Europa had meer mogen worden verwacht.”

Het huidige Europese beleid om op de Griekse eilanden hotspots te creëren voor de opvang van vluchtelingen, heeft grote en ongewenste humanitaire gevolgen. Als er ook in de toekomst opvang op het eiland blijft, moet deze adequaat en humaan zijn. De Groot: “Onze partner op Lesbos wijst al veel langer op het gebrek aan fatsoenlijke opvang. Vluchtelingen moeten niet opgesloten worden, maar toegang houden tot winkels, scholen, artsen buiten de opvang. Dat laatste is ook beter voor de lokale economie.”

Verder dient de behandeling van asielaanvragen snel en volgens de Europese richtlijnen te verlopen, zodat mensen snel een status in Griekenland of elders in Europa krijgen, of als de aanvraag afgewezen wordt, terugreizen naar het land van herkomst. 

Kerk in Actie roept plaatselijke kerken op in gesprek te gaan met de lokale overheid. Niet alleen om hulp aan te bieden bij de overkomst van de eerste 100 vluchtelingen, maar ook om erop aan te dringen dat deze eerste stap moet leiden tot de overkomst van volgende groepen kwetsbare kindvluchtelingen.

Lees ook:

Brand Moria: Europa en Nederland moeten verantwoordelijkheid nemen

9 sep 2020 Pijl naar rechts


Leef toe naar Kerst, feest van licht. Vraag onze adventskalender gratis aan! 

Image website Protestantse Kerk

De adventskalender daagt u uit hoopvol toe te leven naar Kerst. ´Het goede leven met elkaar delen´ is de rode draad door alle dagen van de kalender. Voor iedere dag is er een bijbeltekst met vraag om over na te denken of juist een oproep om zelf aan de slag te gaan, afgewisseld met een recept, gedicht, lied of quote

U kunt een gratis exemplaar van de adventskalender 2020 aanvragen via petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender

De kalender bestellen voor uw gemeenteMisschien wilt u als kerk uw gemeenteleden verrassen met een kalender. Vanaf twee en meer exemplaren kost de kalender 1 euro per stuk en is deze te bestellen via petrus.protestantsekerk.nl/kalenderbestellen


Brand Moria: Europa en Nederland moeten verantwoordelijkheid nemen

Image website Protestantse Kerk

De brand in kamp Moria op Lesbos toont aan dat het Europese beleid om op de Griekse eilanden hotspots te creëren voor de opvang van vluchtelingen, grote en ongewenste humanitaire gevolgen heeft. Reeds eerder heeft Kerk in Actie samen met andere humanitaire organisaties in Nederland gewezen op de slechte hygiënische en leefomstandigheden voor vluchtelingen in kamp Moria. De Reuver: "Griekenland kan de problemen niet zelf oplossen. De urgentie is groot: we moeten niet praten maar doen. Het gaat om het lot van duizenden mensen en hun waardigheid als schepsel van God!"

Jurjen de Groot, directeur Kerk in Actie, vult aan: "Kerk in Actie roept de Nederlandse regering op eindelijk werk te maken van Europese solidariteit en het opnemen van vluchtelingen uit Griekenland. De brand toont aan dat de Griekse overheid deze problemen niet alleen aankan en hulp van andere landen nodig is, niet alleen in Griekenland, maar ook door hervestiging van vluchtelingen, waarmee de Europese Commissie met 11 lidstaten reeds een begin heeft gemaakt."

Ook roept Kerk in Actie de Nederlandse regering op om er bij de Griekse overheid op aan te dringen dat de vluchtelingen niet worden opgesloten in lockdown in Moria, maar toegang houden tot humanitaire hulp, scholing en winkels buiten het kamp.

“Het is een afschuwelijke situatie bij het kamp,’ aldus Alice Kleinschmidt van Kerk in Actie partner Borderline op Lesbos. “Vrouwen en kinderen stonden in de kou, baby´s moesten overgeven vanwege de rook, mensen hebben helemaal niets meer.” (Lees meer)

Gebed voor Lesbos

Onze gedachten en gebeden zijn bij de vluchtelingen op Lesbos, speciaal de kinderen, die door de afschuwelijke brand van afgelopen nacht alles zijn kwijtgeraakt.Trouwe Vader,

We bidden U voor de vluchtelingen op Lesbos, die opgeschrikt werden door een allesverwoestende brand in kamp Moria. Met 13.000 vluchtelingen woonden zij op een plek waar maar plaats was voor 2.500 vluchtelingen.Ze zijn nu voor de zoveelste ramp in hun leven op de vlucht geslagen. Mede doordat er vorige week corona werd geconstateerd in kamp Moria, reageren burgers op Lesbos soms heftig op hen. 

Erbarm U Heer, over hen die alles verloren hebben en - zelfs in de meest schrijnende situatie - geconfronteerd worden met onmenselijkheid en boosheid van anderen. Wees bij deze vluchtelingen, verlaat hen niet. 

We bidden U voor hulpverleners, die in deze moeilijke situatie doen wat ze kunnen. Het leed is niet te overzien. Bescherm hen en zegen het werk dat zij doen, voor kinderen, zieken, zwangeren, ouderen. Help de organisaties die hard werken aan een noodoplossing, zodat de vluchtelingen niet lang onbeschermd en zonder eten en drinken hoeven te zijn.Wees bij de hulpverleners, zegen hun werk.

We bidden voor degenen die namens overheden beslissingen moeten nemen over de situatie van deze vluchtelingen. Dat zij hun verantwoordelijkheid nemen voor de situatie tot nu toe, en voor wat nu en in de toekomst moet gebeuren. Dat inzicht en inkeer, barmhartigheid en humaniteit het winnen van politieke belangen en kortetermijn benaderingen. Dat zij zich gesteund voelen door betrokkenen in de samenleving, door kerken, door U. 

Dit bidden wij U, in Jezus' naam. 

Amen

Steun vluchtelingenkinderen in Griekenland

Van 29 november t/m 5 december a.s. is er een landelijke huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie, waarmee we zoveel mogelijk geld willen inzamelen voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. We helpen met voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen. Ook investeren we in de landen van herkomst in een beter leven voor kinderen. Ook collectant worden in uw wijk of dorp? Meld u aan via kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte.

kerkinactie.nl/vluchtelingenlesbos


Kliederkerk en Trinity: bestel gratis ep

Image website Protestantse Kerk

Bestel nu de gratis ep!

[shortcode type="formstack" id="kliederkerktrinity"]

 

Meer(dere) EP's bestellen?

Meer EP’s bestellen voor je (klieder)kerk, jeugdgroep of kindernevendienst? Deel de EP uit in uw (klieder)kerk of bij families in de buurt of de kerk. Let op: bij bestelling van meerdere EP’s brengen we € 2,50 per EP inrekening. Klik hier om te bestellen

Meer weten over kliederkerk?

Wil je meer weten over kliederkerk of op zoek naar een kliederkerk bij jou in de buurt? Kijk dan op www.kliederkerk.nl


Kerk in Actie start Actie Sprinkhaan voor noodlijdende boeren Oost-Afrika en Zuid-Azië

Image website Protestantse Kerk

“Ik was even aan het uitrusten toen ik opeens een enorm lawaai hoorde. Ik rende naar buiten en zag dat de lucht boven mijn veld vól sprinkhanen was”, vertelt boer Hussain uit Pakistan. Een zwerm sprinkhanen bestaat uit maar liefst 50 miljoen sprinkhanen. Een woestijnsprinkhaan heeft altijd honger en eet per dag zijn eigen gewicht aan alles wat groen is. Zo kan een zwerm de dagelijkse hoeveelheid voedsel voor 2500 mensen opeten.

Trommels

“Mijn oogst!, dacht ik en ik verstijfde van angst”, gaat Hussain verder. “Ik rende terug naar huis en belde in paniek naar een organisatie die alle boeren in de omgeving op dit moment had voorbereid. We hadden van hen een machine gekregen die een geluid maakt waar sprinkhanen niet van houden. Ik vertelde dat mijn katoenveld werd aangevallen. Ze legden me precies uit wat ik moest doen. Ik ging terug naar mijn veld en zette de geluidsmachine aan. Familie, buren, iedereen kwam helpen. We sloegen op trommels en hadden rokende fakkels. Zo joegen we de sprinkhanen weg. Het heeft ons meer dan een uur gekost. De schade viel mee, gelukkig. Maar deze sprinkhanenplaag is een enorme bedreiging voor de voedselzekerheid in Pakistan. We zijn de gevolgen van de coronacrisis nog niet eens te boven, en nu dit!”

‘Ik verstijfde van angst: mijn oogst!’

Armoede

Na corona maakt de sprinkhanenplaag de armoede in veel landen nóg groter. Kerk in Actie ondersteunt boeren met het opzetten van waarschuwingssystemen en voedselnoodhulp. Doe mee! U kunt een gift overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie in Utrecht o.v.v. noodhulp sprinkhanen. Hartelijk dank!

kerkinactie.nl/sprinkhanen


Nieuws! > Kerknieuws / Nieuws / Agenda / Verbinding / Privacy / Beleidsplan 2018-2022

Zoeken

Diensten!

Kerk aan Nic. Grijpstraat te GrijpskerkOp zondag 27 september beginnen we om 10:00 in de kerk aan de Nic. Grijpstraat te Grijpskerk., waar ds. J. Kroon en KW J. Elzinga-Bakker hoopt voor te gaan. Thema: Startzondag


Overzicht kerkdiensten.

Omzien naar elkaar

Noaberschap: uw ogen en oren zijn nodig! Laat via ons meldpunt weten wie extra aandacht en zorg nodig heeft.

Privacy

Beleidsplan

 

backtotop