Nieuws

Nieuws vanuit de Protestantse gemeente Grijpskerk en omstreken.

Online diensten ivm CORONA

QR Code PKN GrijpskerkVOOR KERKELIJKE ACTIVITEITEN / NIEUWS KLIKT U OP HET ROZE VAKJE (links)

Vanwege CORONA kunt u de verdere kerkdiensten in maart/mei alleen Online  via kerkomroep.nl volgen. Scan de bijgevoegde QR code op uw mobiele telefoon of klik op deze code om de kerkomroep van PKN Grijpskerk te beluisteren. De dienst vangt aan op de aangegeven tijd. (zie de website) Overzicht kerkdiensten

Het is mogelijk dat u op de uitzendtijd geen verbinding kunt krijgen. De website is dan overbelast.Het advies is tijdig af te stemmen en als het niet lukt met de verbinding, op een later tijdstip de dienst terug te luisteren.

Stille zaterdag

OPROEP!!

ALS ALLES DUISTER IS ONTSTEEK DAN EEN LICHTEND LICHT

PLAATS EEN KAARS VOOR HET RAAM EN STEEK HEM AAN OP    STILLE ZATERDAG ( 11 APRIL) OM 20.00 UUR !!!!!!!!!!!!!!!

meditatieflyer. week 5

VEERTIGDAGENTIJD,

DE WEG VAN VERTROUWEN

(1 JOHANNES 5:14)

WEEK 6.

ZONDAG 5 APRIL.

Mattheus 21:1-11.

De menigte riep: Gezegend Hij die komt

in de naam van de Heer.

 

Jezus wordt als een held binnen gehaald. Prachtig!

Super! De verwachtingen waren hoog gespannen.

De verwachting is de kraamkamer van de teleurstelling.

Soms verwacht je meer van anderen dan je zelf zou

kunnen waarmaken. 

MAANDAG 6 APRIL.

Openbaring 2:8-11.

De Heer zegt: Ik weet van uw ellende en armoede, hoewel u rijk bent. Wees niet bang voor wat u nog te wachten staat. Wees trouw tot in de dood, dan zal Ik u als lauwerkrans het leven geven.

 

Als jij dadelijk aan het eind van je leven bent, wat zal dan belangrijk zijn? Ik weet zeker dat je je dan niet druk maakt over je servies en je banksaldo. De vraag die dan in je hart klinkt is: Heeft mijn leven er toe gedaan? Ben ik trouw geweest aan anderen en aan God? Mooie vraag? Nu kun je er nog aan werken.

DINSDAG 7 APRIL.

Johannes 12:20-30.

Jezus zegt: Waarachtig, Ik verzeker u: Als een

graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft

het een graankorrel. Maar wanneer hij sterft

draagt hij veel vrucht voort.

 

Hoe meer je geeft, hoe meer je ontvangt.

Hoe meer je ontvangt, hoe meer je kunt geven.

Zo mag ons leven vrucht voortbrengen.

En zo mag je ook sterven. Je zegeningen

brengen dan nog veel vrucht voort. Daar

zorgt God voor.

                      

WOENSDAG 8 APRIL.

Mattheus 10:38-39.

Jezus zegt: Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen.

 Maar wie zijn leven verliest omwille van Mij,

die zal het behouden.

 

Iets kwijt raken en toch weer niet. Dat is bijzonder. Jezus is soms wat radicaal

in zijn woorden. Eigenlijk zegt Hij dat Hij (God) de dragende grond

in je leven moet zijn. Bij alles wat je moet doen in je leven

kun je altijd vragen: Wat zou U doen, Jezus?

En wees dan maar stil. Je krijgt antwoord.

En leven met Hem, is eeuwig leven.

 

 

DONDERDAG 9 APRIL.

Marcus 14:12-26

Jezus nam brood, sprak het zegengebed uit,

brak het brood, deelde het uit en sprak:

Neem hiervan, dit is mijn lichaam.

 

Er is geen duidelijker gebaar van Jezus

waarin Hij zegt bij ons te zijn, dan in dit

gebaar. Vanaf de oorsprong van de kerk

kwamen gelovigen rond de tafel.

Door de H. Eucharistie of H. Avondmaal komt

Hij tot ons; ook wanneer wij de heilige gaven niet kunnen ontvangen.

Een intieme omhelzing!

 

 

VRIJDAG 10 APRIL.

Lucas 23: 33-34

Aan het kruis zei Jezus: Vader vergeef het hun,

want zij weten niet wat ze doen.

 

De dood van Christus betekent veel. Hij deelt ons

lijden en sterven. Hij vergeeft onze tekortkomingen,

onze zonden. Vergeving is de eerste vrucht van de

liefde. Bid vandaag intens het Onze Vader.

En vergeef iemand die je pijn heeft gedaan.

                                                            Of, vraag om vergeving. Hoe moeilijk het ook is.

 

ZATERDAG 11 APRIL.

Lucas 24:1-7

Twee mannen in stralende gewaden zeiden tot de vrouwen:

Waarom zoekt u de levende onder de doden. Hij is hier niet.

Hij is uit de dood opgewekt.

 

Bij dit liefdevolle mysterie kunnen we alleen maar zeggen:

Zalig Pasen - Gezegend Pasen.

Amen!

snelkoppeling voor de kerkomroep

Tijdens de on-line uitzendingen is dit misschien voor sommigen een handige oplossing

Kerkomroep???    klik hierop  

Onderaan vindt u een schuifblok. Schuif met de stip naar rechts als u niet direct wat hoort en doe dit net zo vaak tot u wel wat hoort (als u te ver bent gaat u weer een stukje terug)

Collectebonnen

UITGIFTE COLLECTEBONNEN in de Wingerd

 tussen 19:15 uur en 20:00 uur.

De data voor uitgifte van de collectebonnen voor de komende maanden zijn:

11 mei

22 juni

7 september

5 oktober

16 november                    

 

U bent van harte welkom tussen 19:15 uur en 20:00 uur.

De uitgifte in de Wingerd wordt door leden van het College van Kerkrentmeesters verzorgd.

Met vriendelijke groet,

Het College van Kerkrentmeesters

The Search

The Search. Lees hier alle komende dagen waarop The Search actief is (zie de planning onderin)

Start The Search

Wie: Jeugd van 11 tot 17

Wanneer: vanaf 28 September 2019

Waar: Wingerd, PKN Grijpskerk

The Search is er voor de jeugd van 11 t/m 17 jaar en komt een aantal avonden per jaar bij elkaar. We proberen de jeugd vanuit de kerk met elkaar te verbinden. Tijdens verschillende activiteiten proberen we aan te sluiten bij de behoefte van de jeugd. Qua activiteiten is er bij The Search geen avond hetzelfde. Meestal betreft het een ontspannende activiteit, waarbij verbinding ontstaat en waarbij mooie gesprekken kunnen plaats vinden. The Search wordt in drie groepen verdeeld. Groep 8 en klas 1 vormen een groep, klas 2 en 3 vormen een groep en de oudere jeugd krijgt tijd om te chillen in het soosgebouw. Ieder seizoen krijgen de 12 jarige kinderen een persoonlijke uitnodiging van de jeugdouderlingen. De andere kinderen krijgen de uitnodiging via de app waarin zij zitten of lezen het in de verbinding.

 

Planning seizoen 2019-2020

 

20.00-23.30

Spooktocht

 

20.00-21.30

Activiteit

 

20.00-21.30

Activiteit

07 februari ‘20

19.15-22.00

Sirkelslag

06 maart ‘20

20.00-21.30

Activiteit

03 april ‘20

20.00-21.30

Activiteit

15 mei ‘20

18.00-20.00

Slotavond jeugd en vrijwilligers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij vragen kun je contact opnemen met:   

  Anita Zuidema-Bolhuis 0594-211423                                                                                                         Nienke Sibma-Boersma 0594-211925

 

 

 

foto reportages

Er zijn weer fotos toegevoegd bij de rubriek Foto reportages (via aanmelden) Het betreft fotos van de tentdienst en fotos van de dienst afscheid groep 8 schoolverlaters en de intrede dienst van J. Kroon

Beleidsplan PKN Grijpskerk e.o.

Op het afgeschermde gedeelte (Aanmelden - documenten) vindt u de samenvatting van ons beleidsplan 2018-2022

Kerkomroep

U kunt via de website (https://www.kerkomroep.nl) diensten van de Protestantse gemeente Grijpskerk en omstreken beluisteren die via de kerkradio worden uitgezonden.

  • Het live volgen van diensten die worden uitgezonden is mogelijk.
  • Ook kunt u diensten beluisteren die eerder zijn uitgezonden.

De app voor Iphone en Ipad is in de Appstore beschikbaar onder de categorie Lifestyle of via de zoekopdracht Kerkomroep.

Beluistert u de diensten liever via Android? Scan dan deze QRCode en dowload de gratis app.

Nieuws! > Nieuws / Agenda / Kerknieuws / Verbinding / Privacy

Zoeken

Diensten!

QRCode PKN GrijpskerkOp vrijdag 10 april beginnen we om 19:30 Online via Kerkomroep.nl, waar ds. J. Kroon hoopt voor te gaan. Thema: Goede Vrijdag


Overzicht kerkdiensten.

Omzien naar elkaar

Noaberschap: uw ogen en oren zijn nodig! Laat via ons meldpunt weten wie extra aandacht en zorg nodig heeft.

Privacy

backtotop