Nieuws

Nieuws vanuit de Protestantse gemeente Grijpskerk en omstreken.

4 oktober 2020

Op 4 oktober is er een GrijpsKERKT/family dienst.

Zoals bekend is 4 oktober dierendag en daarom zal deze dienst in teken van dieren staan. Met leuke filmpjes en muziek die allemaal met dieren te maken hebben.Onze kerkelijk werker Jeltsje Elzinga zal ons door de dienst heen leiden

Bekijk ook de extra foto!!!! Hier staat een verzoek op die voor deze dienst een extra dimensie geeft\!!!!!!

 

 

 

 

Startweekend

The Search

Start The Search       

 

Seizoen:  2020-2021

Wie: Jeugd van 11 tot 17

Wanneer: 26 September 2020

Waar: Wingerd, PKN Grijpskerk

The Search is er voor de jeugd van 11 t/m 17 jaar en komt een aantal avonden per jaar bij elkaar. We proberen de jeugd vanuit de kerk met elkaar te verbinden. Tijdens verschillende activiteiten proberen we aan te sluiten bij de behoefte van de jeugd. Qua activiteiten is er bij The Search geen avond hetzelfde. Meestal betreft het een ontspannende activiteit, waarbij verbinding ontstaat en waarbij mooie gesprekken kunnen plaats vinden. The Search wordt in twee groepen verdeeld. Groep 8 en klas 1 vormen een groep, klas 2 en hoger vormen een groep. Ieder seizoen krijgen de 11/12 jarige kinderen een persoonlijke uitnodiging van de jeugdouderlingen. De andere kinderen krijgen de uitnodiging via de app waarin zij zitten of lezen het in de verbinding. De kosten van een activiteit bedragen 1 euro per keer. Aan het eind van het seizoen organiseren we een activiteit waarbij de kosten wat hoger kunnen zijn.

Planning seizoen 2020-2021      

bij vragen kun je contact opnemen met:       

Anita Zuidema-Bolhuis 0594-211423

Nienke Sibma-Boersma 0594-211925

26 september ‘20

15.30-17.30

Lasergamen groep 8 - klas 1

26 september ‘20

19.30-21.30

Lasergamen

Klas 2 en hoger

06 november ‘20

20.00-21.30

Activiteit

27 november ‘20

20.00-21.30

Activiteit

05 februari ‘21

19.15-22.00

Sirkelslag

05 maart ‘21

20.00-21.30

Activiteit

02 april ‘21

20.00-21.30

Activiteit

14 mei ‘21

18.00-20.00

Slotavond jeugd en vrijwilliger


 

 

 

 

Koffie drinken!!!

Volgende week (zondag 27 sept.) is het weer start zondag.

Deze keer willen we het koffie drinken na de dienst net even anders doen.

We willen met max. 6 personen bij mensen thuis koffie drinken op 1/2 meter afstand

Na de dienst worden er adressen uitgedeeld waar u uw kopje koffie kunt drinken.

We hebben mensen nodig wie hun huis te beschikking stellen hiervoor.

De groep die naar een adres gaan voor de koffie krijgen een tasje mee met daarin iets lekkers voor bij de koffie en een opdracht n.a.v. de dienst.

We hopen op een gezellig samen zijn.

Opgeven kan via de mail startzondag@outlook.com of telefonisch 0594-212991 van Thea Groeneveld kerkplein 7

Staat ook in de verbinding vermeld.

CORONA NIEUWS

Mensen die het enquête formulier over kerken in coronatijd nog niet hebben ingeleverd kunnen dat tot en met woensdag 23 september nog doen, in de brievenbus van Rients Niks, Nicolaas Grijpstraat 2.

 

De veiligheidscommissie wil uitproberen om in oktober geen registratie vóóraf te vragen voor kerkbezoek. U kunt in oktober dus gewoon naar de kerk komen. Tot nu toe was er altijd voldoende capaciteit voor alle kerkgangers. We sluiten echter niet uit, dat we, als de kerk vol is, we mensen bij de deur terug moeten sturen. Kom dus op tijd! Wel wordt bij de ingang uw naam genoteerd, zodat bekend is wie die zondag in de kerk waren.

De veiligheidscommissie heeft moeten besluiten na de diensten geen koffie en thee meer te schenken. Redenen zijn de oplopende besmettingscijfers in ons land en de ervaringen bij het koffiedrinken van de afgelopen weken, waarbij het niet haalbaar bleek de onderlinge afstand van 1,5 m in acht te nemen tussen de koffiedrinkers.

 

 

Collectebonnen

UITGIFTE COLLECTEBONNEN in de Wingerd

 tussen 19:15 uur en 20:00 uur.

De data voor uitgifte van de collectebonnen voor de komende maanden zijn:

5 oktober

16 november                    

U bent van harte welkom tussen 19:15 uur en 20:00 uur.

De uitgifte in de Wingerd wordt door leden van het College van Kerkrentmeesters verzorgd.

Met vriendelijke groet,

Het College van Kerkrentmeesters

Samenzang in coronatijd

Samenzang in coronatijd

Sinds 19 juli wordt er weer (ingetogen) gezongen in onze kerkdiensten. We denken dat het goed is uit te leggen hoe de kerkenraad tot het besluit gekomen is dit weer toe te staan.

Alle gevolgen van de corona pandemie voor samenkomsten worden afgekondigd door de overheid, vooral op basis van deskundigheid bij het RIVM. De landelijke PKN zet die adviezen om in concrete adviezen voor het houden van kerkdiensten, en publiceert die op haar website (https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten/). De laatste actualisatie dateert van 17 juli 2020. De kerkenraad van Grijpskerk e.o. neemt die adviezen en het protocol van de landelijke PKN als uitgangspunt voor maatregelen in onze gemeente.

Op genoemde website staat een link naar het protocol voor zingen, met daarin een rekenmodel, waarmee berekend kan worden wat het besmettingsrisico is van zingen als één kerkganger besmettelijk is. Gegevens die ingevoerd moeten worden zijn:

  • Aantal personen volgens de 1,5 m regeling (bij ons maximaal 95)
  • Volume kerkzaal (3812 m3)
  • Capaciteit mechanische ventilatie in m3/uur (0)
  • Tijdsduur samenkomst (1 uur)
  • Tijdsduur gemeentezang (15 min)
  • Bouwjaar (eerder dan 1945)

 

De uitkomst van de berekening voor onze kerkzaal is een besmettingsrisico van 0,7%, wat betekent: groen licht. Boven de 1% is oranje, en boven de 5% is rood licht. Er wordt bij vermeld dat men geen garanties geeft, en dat het besluit tot gemeentezang de verantwoordelijkheid is van de kerkenraad.

Op de site staan verder nog enkele aanbevelingen, zoals het niet gebruiken van de plafond ventilatoren, en het luchten van de ruimte na (maar niet tijdens) de bijeenkomst. Luchtverplaatsingen tijdens de samenkomst moeten op niet te hoog niveau komen. 

Onze commissie “Veilig kerken in coronatijd” heeft de kerkenraad op grond van bovenstaande informatie geadviseerd samenzang weer toe te laten, en de kerkenraad heeft dat advies overgenomen. Voor vragen over dit onderwerp, en andere aspecten van kerkdiensten houden in coronatijd kan men contact opnemen met de kerkenraad (scriba@pkngrijpskerk.nl) of met de veiligheidscommissie (corona@pkngrijpskerk.nl).

 

alphacursus

Bekijk het promo filmpje gamaakt door P.K. v/d Kamp.

Alpha cursus....is er meer?  druk op de foto en bekijk

Start 7 september  inloop vanaf 18.00 uur

Opgeven kan via alphacursus@gkvgrijpskerkniezijl.nl

snelkoppeling voor de kerkomroep

Tijdens de on-line uitzendingen is dit misschien voor sommigen een handige oplossing

Kerkomroep???    klik hierop  

Onderaan vindt u een schuifblok. Schuif met de stip naar rechts als u niet direct wat hoort en doe dit net zo vaak tot u wel wat hoort (als u te ver bent gaat u weer een stukje terug)

Troostmuziek

TROOSTMUZIEK

Vrijdag 24 april was Wim Dieleman uit Oldehove te gast in de kerk aan de Nicolaas Grijpstraat.

Hij speelt en of zingt in deze tijd van Corona, iedere dag een lied in een andere kerk ergens in de provincie.

“Troostmuziek” die hij vindt passen bij een gebeurtenis of de sfeer van die dag.

Op het grote orgel brengt hij "We are the Champions" ten gehore.

Voor allen die geridderd zijn en voor allen die dat niet zijn.

 

Druk op de foto om Wim Dieleman te horen

foto reportages

Er zijn weer fotos toegevoegd bij de rubriek Foto reportages (via aanmelden) Het betreft fotos van de tentdienst en fotos van de dienst afscheid groep 8 schoolverlaters en de intrede dienst van J. Kroon

De Luisterlijn

Hallo allemaal,

Graag attendeer ik u op de luisterlijn voor Grijpskerk e.o. De luisterlijn is een gezamenlijk initiatief van het Dorpsloket 'Voor Elkaar' van de dorpscoöperatie 'Grijpskerk Verbonden', de GKv Grijpskerk-Niezijl en de PKN Grijpskerk e.o. Op deze manier hopen we mensen (ook buiten de kerkmuren) te kunnen bereiken die in deze crisistijd praktische hulp nodig hebben of behoefte aan een luisterend oor.

Kerkomroep

U kunt via de website (https://www.kerkomroep.nl) diensten van de Protestantse gemeente Grijpskerk en omstreken beluisteren die via de kerkradio worden uitgezonden.

  • Het live volgen van diensten die worden uitgezonden is mogelijk.
  • Ook kunt u diensten beluisteren die eerder zijn uitgezonden.

De app voor Iphone en Ipad is in de Appstore beschikbaar onder de categorie Lifestyle of via de zoekopdracht Kerkomroep.

Beluistert u de diensten liever via Android? Scan dan deze QRCode en dowload de gratis app.

 

 

 

 

 

Zoeken

Diensten!

Kerk aan Nic. Grijpstraat te GrijpskerkOp zondag 27 september beginnen we om 10:00 in de kerk aan de Nic. Grijpstraat te Grijpskerk., waar ds. J. Kroon en KW J. Elzinga-Bakker hoopt voor te gaan. Thema: Startzondag


Overzicht kerkdiensten.

Omzien naar elkaar

Noaberschap: uw ogen en oren zijn nodig! Laat via ons meldpunt weten wie extra aandacht en zorg nodig heeft.

Privacy

Beleidsplan

 

backtotop