Nieuws

Nieuws vanuit de Protestantse gemeente Grijpskerk en omstreken.

Grijpskerkt (zang dienst)

Samenzang

Zondag 3 november om 10 uur zal er weer een prachtige zangdienst worden gehouden in de PKN kerk aan de Nicolaasgrijpstraat te Grijpskerk.

Deze dienst wordt verzorgd door Carin de Wind in samenwerking met het Chr. Zoutkamper Mannenkoor onder leiding van dirigent Edwin Velvis en organist Sjaak de Wind.

Zing met ons mee!                         

Herdenken - Gedenken - Waarderen

Als werkgroep "Kerk naar Buiten" presenteren wij voor het najaar het volgende:

Als kerken kennen wij het gebruik van gedenken op de Laatste zondag van het kerkelijke jaar. Mensen van buiten de kerk hebben hieromtrent geen andere plek dan de begraafplaats of anderszins. Op veel plaatsen is het evenwel al een gebruik om rond deze tijd stil te staan bijoverledenen - ook / JUIST voor niet-kerkelijken.

Voor Grijpskerk willen wij dit oppakken en het volgende aanbieden: een open kerk om rond “Allerheiligen’ en “Allerzielen’  (resp 1 en 2 nov) de mensen in het dorp de gelegenheid te geven om stil te staan, om een kaarsje aan te steken in de kerk.

Hervormde kerk naar SOGK

Plechtige overdracht van de kerk aan het Kerkplein aan de Stichting Oude Groninger kerken

De Kerkenraad maakt bekend dat de kerk, de pastorie, het verenigingsgebouw  en het kerkhof, alle gelegen aan het Kerkplein te Grijpskerk, op 8 november a.s. overgedragen worden aan de Stichting Oude Groninger Kerken.

                                                                             

Het programma begint om 16.00 uur en duurt een uur. Inloop en ontvangst met koffie/thee vanaf 15.30 uur.

De Stichting Oude Groninger Kerken en de kerkenraad nodigen  gemeenteleden uit zich hiervoor aan te melden. Opgave bij de scriba bij voorkeur per email: scriba@pkngrijpskerk.nl  onder vermelding van uw naam, aantal personen en uw emailadres. U ontvangt ca. 3 weken van te voren de (digitale) uitnodiging van de Stichting Oude Groninger Kerken.

Avond voor vrijwilligers

Op 31 oktober wordt er voor ALLE vrijwilligers van onze kerk een gezellige avond georganiseerd.

Ook die mensen die ons per 20 oktober gaan/hebben verlaten zijn van harte uitgenodigd.

Aanvang is 20.00 uur in de Wingerd

Collectebonnen

UITGIFTE COLLECTEBONNEN in de Wingerd

De data voor uitgifte van de collectebonnen voor de komende maanden zijn:

                                      

             

laatste van dit jaar         18 november 2019

U bent van harte welkom tussen 19:15 uur en 20:00 uur.

De uitgifte in de Wingerd wordt door leden van het College van Kerkrentmeesters verzorgd.

Met vriendelijke groet,

Het College van Kerkrentmeesters

foto reportages

Er zijn weer fotos toegevoegd bij de rubriek Foto reportages (via aanmelden) Het betreft fotos van de tentdienst en fotos van de dienst afscheid groep 8 schoolverlaters en de intrede dienst van J. Kroon

Beleidsplan PKN Grijpskerk e.o.

Op het afgeschermde gedeelte (Aanmelden - documenten) vindt u de samenvatting van ons beleidsplan 2018-2022

Kerkomroep

U kunt via de website (https://www.kerkomroep.nl) diensten van de Protestantse gemeente Grijpskerk en omstreken beluisteren die via de kerkradio worden uitgezonden.

  • Het live volgen van diensten die worden uitgezonden is mogelijk.
  • Ook kunt u diensten beluisteren die eerder zijn uitgezonden.

De app voor Iphone en Ipad is in de Appstore beschikbaar onder de categorie Lifestyle of via de zoekopdracht Kerkomroep.

Beluistert u de diensten liever via Android? Scan dan deze QRCode en dowload de gratis app.

Nieuws! > Nieuws / Agenda / Kerknieuws / Verbinding / Privacy

Zoeken

Diensten!

Kerk aan Kerkplein te GrijpskerkOp zondag 27 oktober beginnen we om 09:30 in de kerk aan het Kerkplein te Grijpskerk, waar mw. Jeltje Tilma uit Buitenpost hoopt voor te gaan.


Overzicht kerkdiensten.

Omzien naar elkaar

Noaberschap: uw ogen en oren zijn nodig! Laat via ons meldpunt weten wie extra aandacht en zorg nodig heeft.

Privacy

backtotop