Nieuws

Nieuws vanuit de Protestantse gemeente Grijpskerk en omstreken.

Tentdienst 16 juni

Samen met de Oosterkadegroep organiseren de kerken in Grijpskerk in de feestweek een tentdienst. Dit jaar is het thema ‘vriendelijkheid’. We hopen op een zonnige en gezellige tentdienst waar iedereen welkom is! Net als vorig jaar is er na afloop van de dienst een lunch. Dit jaar helpt Cook & Connect mee bij de organisatie van de lunch en is het de bedoeling dat bezoekers zelfgemaakte internationale gerechten meenemen. Op die manier hopen alle betrokken organisaties te werken aan verbinding met iedereen binnen ons dorp. Iedereen is welkom na afloop! Ook wanneer je niet bij de dienst aanwezig bent. Voor de kinderen zal er tijdens de dienst een mooi kinderprogramma zijn rondom de tent. We hopen zoveel mogelijk dorpsgenoten met verschillende culturele achtergronden te ontmoeten! Van harte welkom!

 

Datum: Zondag 16 juni 2019        oosterkade  (de poel)

Aanvang: 11.00 uur

Thema: ‘Vriendelijkheid’

Muzikale begeleiding: Muziekvereniging ‘Ons Ideaal’

Voorganger: Pieter Kars van de Kamp

Na afloop multiculturele lunch (v.a. 12.15 uur)

 

Meer informatie over de dienst                                      Meer informatie over de lunch

      P.K. van de Kamp                                                                    Thea Groenveld

    kvdkamp@hotmail.com                                                         thea.rene@hetnet.nl