Nieuws

Nieuws vanuit de Protestantse gemeente Grijpskerk en omstreken.

De toekomst van onze kerk

De werkgroep tot het komen van een beleidsplan nodigt u van harte uit voor een

thema -avond:    "DE TOEKOMST VAN ONZE KERK"

Als u op de foto klikt komt u bij het totale programma en de uitnodigingen

 

De Verbinding van Februari

Klik hier voor de Verbinding van Februari. We wensen u veel leesplezier toe.

 

Gemeentegids 2018

Hierbij presenteren wij U de nieuwe Gemeentegids 2018. Wij wensen u veel plezier met dit naslagwerk.

Voorwoord Gemeentegids 2018: een open huis

Het jaar 2017 is voorbij. Een jaar waaraan u ongetwijfeld goede, maar ook minder goede herinneringen zult hebben. Bepaalde gebeurtenissen blijven je altijd bij…..

Ook voor de PKN was 2017 een memorabel jaar. Op 31 oktober was het 500 jaar geleden, dat de monnik Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de Slotkapel te Wittenberg spijkerde. Of dit werkelijk zo gebeurd is, weten we niet. In de tijd van Luther lag het meer voor de hand, dat het bevestigen van de stellingen of mededelingen met zegellak of hars gebeurde. Dit om beschadigingen te voorkomen. Hoe het ook zij, het was Luthers bedoeling de aflaathandel aan de kaak te stellen. De RK kerk verdiende hieraan, je kon je zonden “afkopen”. Luther bracht een ontwikkeling op gang waarbij meer over de Bijbel en de persoonlijke verhouding met God werd nagedacht. Allerwege wordt deze handeling in 1517 gezien als het begin van de “Reformatie”, waaruit uiteindelijk onze Protestantse Kerk Nederland is ontstaan. In onze kerk is ruimte voor een grote diversiteit in opvattingen over de Bijbel. De tijd dat de predikant het Woord verkondigde en de kerkgangers dit zonder meer aannamen is gelukkig voorbij. Vandaag de dag is het de uitdaging de gemeenteleden te bereiken, te boeien en te binden. Daarbij is het onontbeerlijk dat we elkaar de ruimte geven, een “open huis” voor ieders persoonlijke geloofsbeleving.

Wat onze gemeente betreft, is 2017 ook niet ongemerkt voorbijgegaan. Zeker niet voor de gemeenteleden uit Kommerzijl en Niezijl. Op 22 januari was de fusiedienst waarin de gereformeerde kerken van Kommerzijl, Niezijl en de  Protestantse gemeente Grijpskerk e.o. werden samengevoegd tot één gemeente, de “Protestantse Gemeente Grijpskerk e.o.”. Een emotioneel gebeuren, afscheid nemen van je “eigen kerk” doet pijn. Hopelijk hebben ze inmiddels hun plek in de gefuseerde gemeente gevonden. Ook mag het vertrek van ds. Freerk Hovinga naar de Prot. Gem. te Winterswijk niet onvermeld blijven.

We zijn het kerkelijk seizoen begonnen met het thema: “Kerkproeverij, een open huis”. Daar kunnen we allemaal invulling aan geven, al is het alleen maar door een open, positieve houding naar onze kerkelijke gemeente aan te nemen, het accent leggen op wat goed gaat, dan voelen mogelijk ook anderen zich aangetrokken.

Veel gemeenteleden zijn op uiteenlopende manieren actief binnen onze kerk. Ik hoop dat zij het kerkenwerk als zinvol ervaren. Er wordt veel tijd en energie in gestoken. Vrijwilligers zijn eigenlijk het cement van de gemeente. We kunnen niet zonder hun inzet.

Doet u ook in 2018 mee?

Karel  Houwing                                                                                            

Kerkomroep

U kunt via de website (http://www.kerkomroep.nl) diensten van de Protestantse gemeente Grijpskerk en omstreken beluisteren die via de kerkradio worden uitgezonden.

  • Het live volgen van diensten die worden uitgezonden is mogelijk.
  • Ook kunt u diensten beluisteren die eerder zijn uitgezonden.

De app voor Iphone en Ipad is in de Appstore beschikbaar onder de categorie Lifestyle of via de zoekopdracht Kerkomroep.

Beluistert u de diensten liever via Android? Scan dan deze QRCode en dowload de gratis app.

Nieuws! > Nieuws / Agenda / Kerknieuws / Verbinding

Zoeken

Diensten!

Kerk aan Nic. Grijpstraat te GrijpskerkOp zondag 25 februari beginnen we om 09:30 in de kerk aan de Nic. Grijpstraat te Grijpskerk., waar dhr. J. de Vries uit Urk hoopt voor te gaan. Thema: 2e zondag veertigdagen


Overzicht kerkdiensten.

Laat de Bijbel spreken

Omzien naar elkaar

Noaberschap: uw ogen en oren zijn nodig! Laat via ons meldpunt weten wie extra aandacht en zorg nodig heeft.

backtotop