Hoe?

Wat gebeurt er in onze kerk?

In ons kerkgebouw komen iedere zondag gasten en leden van onze kerk samen voor een eredienst.

We ontmoeten elkaar voor, tijdens en na de dienst en samen met de predikant die als voorganger optreedt, zingen wij liederen (psalmen en gezangen).

Centraal in de dienst staat de overdenking (preek) en bidden wij tot God.

De kerkdeuren staan open voor iedereen. Voor een ieder die lid is, maar ook voor een ieder die een kijkje wil komen nemen.

En is er dan iets wat u wilt weten? Vraag er naar, de mensen geven u graag antwoord!

 

Hoe ziet een eredienst er uit?

Als u voor het eerst een kerkdienst wilt gaan bezoeken is het wellicht fijn dat u weet wat er zoal staat te gebeuren. De volgorde van een kerkdienst noemen wij de liturgie. In de kerk komen wij iedere zondag samen als leden van de gemeente om God en elkaar te ontmoeten. Wij noemen dit een eredienst, een dienst tot eer van God. Hier horen wij de blijde boodschap: vergeving van onze zonden en een nieuw leven door onze Heer Jezus Christus.

Ook bidden wij tot God en zingen tot Zijn eer psalmen en gezangen. Wij zingen uit het Liedboek der Kerken, waarvan een aantal 'leenexemplaren' beschikbaar zijn. Voorganger in de eredienst is onze eigen predikant, of een andere dominee. Soms wordt er door een ouderling een preek van een dominee voorgelezen.

De dienst verloopt in de regel als aangegeven in de kolom hiernaast:

Ook verwijzen wij u naar de nieuwe opzet van kerkdiensten genaamd  grijpsKERKT. alle informatie staat onder het tabblad grijpsKERKT (zie boven)

 • Mededelingen
 • Intochtslied
 • Votum en Groet (staand)
 • Gemeentezang (antwoordlied)
 • Soms voorlezing van de Tien Geboden of Leefregel
 • Gemeentezang (antwoordlied)
 • Gebed
 • Lezen van een gedeelte uit de Bijbel
 • Preek
 • Muzikaal intermezzo
 • Gemeentezang (antwoordlied)
 • Soms wordt de geloofsbelijdenis gelezen of gezongen
 • Dankgebed (besloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader)
 • Collecte voor een diakonaal doel en voor het werk in de gemeente
 • Gemeentezang (slotlied staande)
 • Zegen (staande en gemeente zingt amen)

Zoeken

Diensten!

Kerk aan Nic. Grijpstraat te GrijpskerkOp zondag 27 september beginnen we om 10:00 in de kerk aan de Nic. Grijpstraat te Grijpskerk., waar ds. J. Kroon en KW J. Elzinga-Bakker hoopt voor te gaan. Thema: Startzondag


Overzicht kerkdiensten.

Omzien naar elkaar

Noaberschap: uw ogen en oren zijn nodig! Laat via ons meldpunt weten wie extra aandacht en zorg nodig heeft.

Privacy

Beleidsplan

 

backtotop