CORONA

 

 

 

 

De kerk onder het Coronavirus

* Luisteraars van de PKN Grijpskerk.

* Kerkdiensten

 

Vanaf 5 juli zijn we overgegaan op diensten met maximaal 100 kerkgangers, zoals de overheid dat toeliet. Onze kerk heeft een capaciteit van 95 kerkgangers als we de 1,5 m afstand in acht nemen, dus dat is ons maximum. Bij die diensten houden we een protocol aan om besmetting met het coronavirus te voorkómen. De landelijke PKN heeft een rekenmodel laten ontwikkelen dat laat zien dat het in ons kerkgebouw verantwoord is nu weer samen te zingen. Dus, vanaf 19 juli is er weer samenzang!

 

We willen graag zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid stellen deze diensten bij te wonen. Tegelijk willen we voorkomen dat, als er meer mensen komen dan toegestaan, we mensen bij de deur weg moeten sturen.

Daarom werken we met een uitnodigingssysteem. We willen u vragen, als u graag aan die diensten wilt deelnemen, dit kenbaar te maken met een mail aan het nieuwe mail adres corona@pkngrijpskerk.nl met vermelding:

  • naam en achternaam
  • hoeveel personen
  • welke zondagen u deel wilt nemen

Heeft u geen e-mail dan kunt u zich aanmelden via familie, kennissen of buren.  De aanmeldingen worden dan gebruikt om mensen per mail uit te nodigen voor die zondagen. U wordt steeds per zondag uitgenodigd.

Het gaat nu dus om aanmelding voor alle zondagen in juli en augustus.

Om het onderlinge contact te bevorderen, zal er na elke kerkdienst in de zomermaanden, vanaf 26 juli koffie en thee geschonken worden buiten het kerkgebouw. Uiteraard voor zover het weer het toelaat. Een ieder wordt wel gevraagd daarbij de 1,5 m afstand in acht te nemen.

We proberen alle bijeenkomsten zo veilig mogelijk te laten verlopen, maar deelname aan de activiteiten blijft wel de verantwoordelijkheid van de individuele kerkganger.

                                =======================================

 

Ook  zijn de diensten te beluisteren via de Kerkomroep. Kijk voor de uitzendtijden op de website. Het is mogelijk dat u op de uitzendtijd geen verbinding kunt krijgen. De website is dan overbelast. Het advies is tijdig af te stemmen en als het niet lukt met de verbinding, op een later tijdstip de dienst terug te luisteren.

* De erediensten, zoals in de huidige vorm, zullen doorgang vinden, onverwachte zaken daargelaten. (zie ook Overzicht kerkdiensten)

* In verband met de maatregelen om het coronavirus in te dammen zijn de meeste kerkelijke vergaderingen afgelast. Om bepaalde activiteiten (zoals de online kerkdiensten) te kunnen laten doorgaan vindt zeer beperkt kleinschalig overleg plaats. Geadviseerd wordt zo veel mogelijk gebruik te maken van de telefoon, email, WEBSITE en groepsapp.

* De kennismakingsbijeenkomsten met predikant en kerkelijk werker zijn uitgesteld. U krijgt bericht als deze hervat worden.

 

 

 

 

 

 

 

Zoeken

Diensten!

Kerk aan Nic. Grijpstraat te GrijpskerkOp zondag 9 augustus beginnen we om 09:30 in de kerk aan de Nic. Grijpstraat te Grijpskerk., waar ds. J. Kroon hoopt voor te gaan. Thema: zomerdienst


Overzicht kerkdiensten.

Omzien naar elkaar

Noaberschap: uw ogen en oren zijn nodig! Laat via ons meldpunt weten wie extra aandacht en zorg nodig heeft.

Privacy

Beleidsplan

 

backtotop