Denk verder!

 

Herinner je de volgende eenvoudige regels om gelukkig te zijn:

1. Bevrijd je hart van haat

2. Bevrijd je hoofd van zorgen

3. Leef eenvoudig

4. Geef veel

5. Verwacht niet veel             Sakura               

 

 

Tijd voor muziek

 

Kerknieuws

Meld u aan!

Deze website biedt ook een afgeschermd gedeelte met informatie voor gemeenteleden. Gebruik uw e-mailadres voor aanmelden.
Lees verder >>

Kerknieuws

Hoe is het eigenlijk met de stormlied-stickers?

‘O eeuwige Vader, sterk in macht’. Er zijn vast velen die dit lied gisteren - tijdens de storm - hebben geneuried of gezongen. Kerkliederen komen vaak onverwacht en onbewust in het hart en hoofd op. De woorden bieden troost of vertrouwen in de desbetreffende situatie.

Onmisbaar lied

Er is iets bijzonders met dit lied aan de hand. Weet u het nog? Zo’n drie jaar geleden kopte deze site ‘Stormlied op stickers’. De Zeemanscentrale had stickers gemaakt met de tekst van het lied ‘O eeuwige Vader, sterk in Macht’. Het lied stond namelijk - tot verdriet van velen - niet in het nieuwe Liedboek. De stickers passen precies aan de binnenkant van de kaft van het nieuwe Liedboek.

Door de grote storm van donderdag 18 januari vroeg de redactie van ProtestantseKerk.nl zich opeens af hoe het sinds dat bericht met de stormlied-stickers is gegaan. We bellen met Wim van Til van de Zeemanscentrale. “In korte tijd werden er 12.500 stickers besteld”, vertelt Wim enthousiast. “En tot op de dag van vandaag druppelen de aanvragen binnen.”

Roept emoties op

Wim vertelt over een gepensioneerde lerares van de huishoudschool op Urk waarvan de leerlingen op stormachtige ochtenden vroegen om dit lied als opening van de dag te zingen. “Het waren hun vaders en broers die op zee zijn…”. De voormalige juf kon het lied niet missen in haar liedboek en bestelde de sticker.

Wim: “Het is een lied dat veel emoties oproept. Mensen vertellen ons dat het gezongen is op de begrafenis van vader of moeder. En ook tijdens kerkdiensten van het koopvaardijpastoraat wordt dit lied nog altijd uit volle borst door de mensen die leven op zee gezongen.”

De stickers zijn nog steeds beschikbaar bij de Nederlandse Zeemanscentrale. Stuur een mailtje naar contact@nederlandsezeemanscentrale.nl  en ontvang de stickers gratis.


Kerkbalans voor dummies

Geloof is gratis, de kerk niet. Het had de slogan van de Actie Kerkbalans kunnen zijn.

Geloof is onbetaalbaar. Niet in geld uit te drukken. Je zou willen dat dat voor de kerk ook geldt. Dat uw geloofsgemeenschap pro deo functioneert. Geloof in God en de behoefte aan geld gaan niet goed samen, lezen we in de Bijbel al.

Maar de nuchtere feiten zijn hard. Een kerk kost geld. Reken maar uit: salarissen van dominees, onderhoud van het kerkgebouw, gas, water, elektriciteit, koffie, papier, activiteiten van de gemeente en haar omgeving, etcetera etcetera. Om deze kosten te kunnen betalen, bestaat de jaarlijkse Actie Kerkbalans.

Wat is Actie Kerkbalans precies? De feiten op een rij:

Wat is Actie Kerkbalans?
Actie Kerkbalans is de jaarlijkse actie waarbij aan leden van de plaatselijke kerk wordt gevraagd een financiële bijdrage te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.

Hoe werkt de Actie Kerkbalans?
In januari ontvangt ieder gemeentelid het verzoek een financiële bijdrage te leveren aan zijn of haar gemeente. Dit kan een eenmalige gift of een maandelijkse gift zijn.

Waarom wordt het ieder jaar opnieuw gevraagd?
Als gemeenten in januari van gemeenteleden horen wat zij toezeggen aan financiële bijdrage kan de gemeente daar het beleid op afstemmen.

Welk bedrag is nodig?
Dat is per gemeente verschillend, maar voor alle gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland gaat het om een totaalbedrag van 172 miljoen.

Waar wordt dit geld aan besteed?
Ook dit is per gemeente verschillend. Gemiddeld is het meeste geld bestemd voor allerlei belangrijke plaatselijke activiteiten, zoals jeugdactiviteiten, seniorenmiddagen, inspirerende kerkdiensten, pastoraat, themabijeenkomsten, aanwezigheid van de kerk in de buurt, catechese en toerusting. En om dat mogelijk te maken is er geld nodig voor een gebouw en wordt het salaris van de predikant betaald. Hoe dan ook bepaalt de Actie Kerkbalans 80 procent van de inkomsten van een plaatselijke gemeente, en daarmee de mogelijkheden om actief te zijn. Het geld wordt niet gebruikt voor diaconale projecten. Daar zijn andere geldstromen voor, zoals de opbrengst van collecten.

Er gaat toch ook een deel van het geld naar ‘Utrecht’?
Iedere gemeente draagt 4,35% van de opbrengsten van de Actie Kerkbalans verplicht af aan de dienstenorganisatie in Utrecht. Die wordt hiermee in staat gesteld om dit geld landelijk in te zetten voor deskundige dienstverlening aan gemeenten.

Is iedere euro van belang?
Ja, iedere euro is van belang. Vraag dus echt iedereen om een bijdrage. Hoe groot of klein ook. Het is algemeen bekend dat hoe jonger men is, hoe minder men geeft aan de Actie Kerkbalans. Het is dus goed om jongeren (vanaf een jaar of zestien) al bewust te maken van het feit dat de kerk geld kost. Leer ze dit door ze vanaf een bepaalde leeftijd om een klein bedrag te vragen.
Ook niet-leden kunt u vragen om mee te betalen aan de Actie Kerkbalans. Positioneer de kerk als concertlocatie of als onmisbaar voor het dorpsgezicht. Het kan verrassende resultaten opleveren. Zoals bijvoorbeeld in Markelo.

Hoe en wanneer gaat de actie Kerkbalans van start?
Op 20 januari 2018 begint de actie en gaat deze in vrijwel al onze gemeenten van start. Veel gemeenten luiden de klok of organiseren een andersoortig startmoment.
Het landelijke startmoment vindt plaats in Baarn. In de live uitzending onder leiding van Leo Fijen wordt contact gelegd met verschillende kerken door heel Nederland om zo alle organiserende en onmisbare vrijwilligers te laten ervaren dat iedereen samen in actie komt voor Kerkbalans.
Thuis meekijken kan natuurlijk ook, op de eigen computer, tablet of telefoon. De uitzending begint om 12.15 uur en is te zien via:
Het Facebookaccount van Actie Kerkbalans
Het YouTubeaccount van Actie Kerkbalans


Vijf Marokkaanse vrouwen en een dominee

Zes Nederlanders. Zes vrouwen. Zes moeders. Vijf moslims en één christen.

Het moet een bijzonder plaatje zijn geweest daar in de Grote Kerk in ‘s-Hertogenbosch. Zes vrouwen - rond de preekstoel - met elkaar in gesprek over het moederschap en geloof. Een deel van dit gesprek wordt uitgezonden op televisie in het programma 'Groeten uit Holland'.

In deze serie gaan vijf eerste generatie Marokkaanse vrouwen met elkaar op stap om Nederlanders te ontmoeten en Nederland te ontdekken. Habiba, Farida, Fatima, Halima en Khadija komen tijdens die ontdekkingstocht onder andere ds. Erica Scheenstra van de protestantse gemeente ‘s-Hertogenbosch tegen. Voor de vijf vrouwen was dit volgens ds. Scheenstra een verrassende ontmoeting, want “de moeders dachten dat Nederlanders niet geloven”.

Ds. Scheenstra: “Ik vond het een mooie ontmoeting, omdat het wederzijds respect voelbaar was. Dat ik in hun ogen 'de baas' van de kerk was, vonden ze vreemd, maar toen we elkaar konden vertellen wat ons ten diepste bezighoudt, vielen de verschillen weg. Ze zagen: zij is ook moeder. Zij leest in een ander boek. Maar als opdracht uit onze heilige boeken zoeken wij allemaal naar een wereld waarin we liefdevol, met eerbied en respect met elkaar omgaan.

Deze uitzending van 'Groeten uit Holland' is vandaag - woensdag 17 januari om 19.20 uur te zien - op NPO2.

 


“Ben ik niet te jong?” - Nieuwe ambtsdragers in beeld

In het hele land worden deze maand nieuwe ambtsdragers bevestigd. Zondag was het de beurt aan Grace Cyrus uit Amsterdam en Laurens van den Berg uit Ermelo. We vroegen hen: hoe word je eigenlijk ambtsdrager? En hoe bereid je je daarop voor?

Voor Laurens van den Berg (Hervormde Gemeente Ermelo) was het een verrassing toen de wijkouderling plotseling op de stoep stond. “Ik had er wel rekening mee gehouden dat de vraag om ouderling te worden een keer kon komen, maar had het nog niet zo snel verwacht; de meeste mensen in de kerkenraad zijn toch een stuk ouder dan ik ben. Er kwamen dan ook wel vragen bij me op: vinden de gemeenteleden me hier niet te jong voor? En: wat vraagt dit van mij en mijn gezin? Toch had ik wel gelijk het verlangen om het te gaan doen.”

Geroepen

Er volgen zeven dagen om te bidden en na te denken. “In die week heb ik gevraagd aan God: wat is Uw weg hierin? Ik geloof dat zo’n vraag niet zomaar naar je toekomt. Maar ik wilde wel graag dat God duidelijk zou maken - aan mij én aan mijn vrouw - dat dit echt Zijn weg was. En dat is in mijn ervaring ook gebeurd. Er kwam in die week namelijk maar liefst vier keer dezelfde Bijbeltekst langs: ‘Hij, Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal’ (1 Thessalonicenzen 5:24). Dat sterkte me: ik mag het van God verwachten. Als God mij op de plek van ouderling wil gebruiken, dan is het goed.” Tijdens de bevestigingsdienst van afgelopen zondag kwamen de woorden uit Thessalonicenzen nogmaals langs. “Dat was heel bijzonder. En als tekst bij mijn bevestiging kreeg ik mee: ‘Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen; en wie tot Mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen’ (Johannes 6:37).” Enthousiast: “Bij Jezus moeten we zijn; en dat mag ik weer doorgeven aan de mensen die ik ga ontmoeten.” 

Ark

Verderop in het land werd zondag ook Grace Cyrus (Lutherse Gemeente Amsterdam) als ouderling bevestigd. Zij volgde vooral de ‘praktische weg’. “Een tijd geleden was er een familiedienst, zoals elke maand. Tijdens die dienst werd benoemd dat de predikant graag met de jeugd naar een replica van de ark van Noach had willen gaan, maar dat er niemand was geweest om dit te regelen. Toen dacht ik: wacht eens even. Dat lijkt mij heel leuk om te doen! Dus toen ben ik op de dominee afgestapt.” De dominee grijpt het aanbod met beide handen aan. “Ze reageerde heel enthousiast, en vroeg me of ik ouderling wilde worden. En toen ze zag dat ik een financiële opleiding heb gedaan, bedacht ze dat ik misschien ook wel het financieel beheer op me kon nemen. Hoe dan ook: er is genoeg te doen, want we organiseren dit jaar van alles rondom The Passion, die dit jaar bij ons in de Bijlmer plaatsvindt.”

Vol vertrouwen

Wat Grace precies als ouderling gaat doen, wordt binnenkort afgestemd. “Dat mag pas na de bevestiging. Ik wist niet dat er zoveel officiële regels waren: zo kregen we van tevoren al een heel programma voor de dienst, met wat we moeten zeggen en wanneer we ons moeten omdraaien naar de gemeente om goedkeuring te krijgen. Het is formeler dan ik dacht, maar dat is denk ik ook wel goed.” Ze gaat het ambt van ouderling vol vertrouwen tegemoet. “Ik ga samenwerken met een leuke groep mensen, en vanuit de gemeente word ik goed ondersteund.” Ook Laurens ervaart dat zo. “Voorafgaand aan de bevestiging hebben we al een informatieavond gehad, en ik heb ouderlingen op bezoek gehad om samen te praten en te bidden. Als jonge ouderling krijg ik bovendien een mentor waar ik terecht kan met mijn vragen en waar ik dingen mee kan bespreken, wanneer dat nodig is. Fijn om zo goed te worden opgevangen!”

 

Net begonnen als ambtsdrager?

Lees op jop.nl ook het verhaal over kersverse jeugdouderlingen Henry van Beusekom (42) en Myriam Verhoef (40). “Waar heb je nu eigenlijk ‘ja’ op gezegd?” 


Opnieuw beginnen

Een nieuw jaar, nieuwe kansen. Misschien hebt u deze slogan de afgelopen tijd ook wel gehoord of gedacht.

Er spreekt iets uit van ‘ik ga het in 2018 beter doen dan in 2017.’ Misschien hebt u ook meegedaan aan de traditionele nieuwjaarsduik. In mijn woonplaats namen ruim 600 mensen een duik in de koude gemeentelijke waterplas. Het werd aangekondigd als hét nieuwjaarsevent: een vrolijk, fris en stoer begin van het nieuwe jaar. Het heeft wel iets van een doop, bedacht ik, zo’n nieuwjaarsduik. In het koude natuurwater spoel je het oude jaar af om schoon het nieuwe jaar in te gaan.

Opnieuw beginnen

De slogan en de nieuwjaarsduik: ze gaan in wezen allebei over ‘opnieuw beginnen’.
Dit thema staat ook centraal in deze Maand van de Spiritualiteit. Een mooi thema. Het raakt aan een diep verlangen naar een beter en mooier leven. Naar het opnieuw beginnen met een schone lei. Alleen: hoe doe je dat? Hoe begin je echt opnieuw? Verdampt de wens om het in een nieuw jaar beter te doen dan in het oude niet binnen de eerste dagen van januari? Is opnieuw beginnen sowieso wel mogelijk? Kan ik mijn karakter veranderen? Draag ik mijn verleden niet altijd met me mee? Neem ik mijzelf niet overal mee naar toe? Word ik niet bepaald door mijn DNA-structuur?

Bij de start van de Maand van de Spiritualiteit las ik een verhaal over een tiendaagse stilteretraite. Afgezonderd van de buitenwereld, mochten de deelnemers niet praten, lezen, muziek luisteren of oogcontact hebben. Alleen een gesprek met de meditatietrainer was toegestaan. Tien dagen waren de deelnemers in absolute stilte overgeleverd aan hun eigen gedachten. Een van de deelnemers erkende dat deze retraite haar hoofd ten slotte inderdaad leeg maakte, maar dat ze gedurende de week vooral moest denken aan seks en pizza’s. In de stilte werd ze hoofdzakelijk geobsedeerd door haar eigen natuurlijke verlangens.

Opnieuw beginnen. Hoe doe je dat? Niet door een stoere nieuwjaarsduik of door dagenlange stilte. Dat brengt je niet veel verder dan euforie over een barre prestatie of gedachten aan primaire menselijke verlangens. In deze Maand van de Spiritualiteit worden we opgeroepen om onszelf te herpakken en te vernieuwen. Om het leven eens compleet anders te benaderen.

Nikodemus

Mooi gezegd, maar hoe doe je dit? Ik moet denken aan het verhaal over Nikodemus, een vrome joodse man. Hoe keurig en correct zijn leven ook is, hij wil opnieuw beginnen. Op een nacht raakt hij in gesprek met een rabbi, die iets zegt wat hem niet meer loslaat: om opnieuw te beginnen moet je ‘opnieuw geboren worden’.

U hebt het goed, die rabbi was Jezus. Opnieuw beginnen is volgens Jezus niet iets dat je zelf voor elkaar kunt krijgen, maar iets dat aan je gebeurt. Net zoals geboren worden, je doet er zelf niets voor, het overkomt je.

Opnieuw beginnen door me te concentreren op mezelf en mijn prestaties is onbegonnen werk. Ik blijf draaien om mijn eigen as. Om opnieuw te beginnen is een ander nodig. God wiens liefde mij grond onder de voeten geeft. Jezus die mij roept Hem te volgen. Die medemens in wie God tot mij komt.

Wat een zegen dat opnieuw beginnen niet míjn prestatie is, maar een uitnodiging om elke dag opnieuw, als nieuw te beginnen. Als een door God geliefd mensenkind.

Ds. René de Reuver, scriba generale synode

In de maandelijkse rubriek 'Protestants perspectief' laat de scriba zijn licht schijnen op de actualiteit.


Praktische tips voor beginnelingen en ervaren ‘pastoraat-tijgers’

Wat moet je weten over pastoraat? Welke vaardigheden komen van pas? De hervormde gemeente 'De Brug' in Nieuweroord-Noordscheschut volgde de training pastoraat van de Protestantse Kerk. 'Een absolute aanrader!'

"In februari 2017 is in onze gemeenschap de training pastoraat gegeven. Een kleine twintig mensen, bestaande uit een aantal nieuw benoemde ouderlingen, ervaren ‘pastoraat-tijgers’ en bezoekbroeders en -zusters, zijn drie avonden bij elkaar geweest om o.l.v. trainster Marga Bloupot met elkaar te spreken en te leren over het pastoraat. In deze training wordt een basis gelegd voor pastoraal werk. Wat moet je weten en welke vaardigheden komen van pas? Er wordt een theoretische ondergrond gelegd, en telkens wordt daarbij de praktijk gezocht: hoe pas je dit toe? Dat is dan ook precies wat ons als deelnemers het meest aangesproken heeft: de praktische insteek van deze training. Het geleerde is, mede door het vanuit de praktijk geschreven boekje “Pastoraat voor iedereen”, direct in de praktijk toe te passen. En daarbij maakt het niet uit of je al jarenlang actief bent in het pastoraat, of nog maar net komt kijken. Er was voor iedereen wat te halen/leren. Een absolute aanrader!"

Dhr. Goos Onvlee, Hervormde Gemeente ‘De Brug’ (Nieuweroord-Noordscheschut)

Wat zou u willen weten of kunnen om uw taak in de gemeente nog beter te vervullen? De Protestantse Kerk biedt trainingen over pastoraat, diaconaat, bestuur en leiderschap en jeugdwerk. Deze trainingen worden op maat in uw gemeente gegeven. Klik hier voor het complete aanbod!


Elf tips voor nieuwe ambtsdragers

Deze maand worden in veel gemeenten nieuwe ambtsdragers bevestigd. Elf tips om u te ondersteunen bij deze verantwoordelijkheid.

De ambtsdragers zijn gemeenschappelijk verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente in de wereld door zorg te dragen voor de dienst van Woord en sacramenten, de missionaire, diaconale en pastorale arbeid, de geestelijke vorming, het opzicht, het rentmeesterschap over de vermogensrechtelijke aangelegenheden en andere arbeid tot opbouw van de gemeente. (Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland).

Om u te ondersteunen bij deze verantwoordelijkheid een aantal tips:

1. Training ‘nieuwe ambtsdragers’
Vraag de training ‘nieuwe ambtsdragers’ aan voor uw gemeente. In deze training ontwikkelt u een duidelijke visie op het ambt en leert u onder andere over kerkordelijke regels en de verantwoordelijkheden van een ambtsdrager. Weet dat er ook nog trainingen per ambt te volgen zijn: scriba, ouderling, diaken, kerkrentmeester, jeugdambtsdrager. Kijk voor het hele aanbod op protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/leren/trainingen.

2. Kerkorde online
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van kerkstructuur, organisatie, kerkrecht, ledenadministratie, arbeidsvoorwaarden en financiën. U zult de kerkorde veelvuldig nodig hebben in uw ambt. De nieuwste versie van de kerkorde is altijd te vinden via protestantsekerk.nl/kerkorde.

3. Bezinning & gebed
Bij elkaar komen als ambtsdragers is een geestelijke aangelegenheid. In veel kerkenraden is er tijd voor bezinning en wordt er geleefd uit de Bron. Dat is onmisbaar. Het werkt door in de bespreking van de verdere agenda. Neem daar dus tijd voor. Dit boekje met gebeden kan u daarbij helpen. Lees hier ook het gebed van scriba René de Reuver voor alle (nieuwe) ambtsdragers.

4. Leiderschap met lef
Het boekje ‘Leiderschap met lef!’ ondersteunt ambtsdragers bij de leidinggevende taak van de kerkenraad. Het boekje gaat onder meer in op de spiritualiteit van de kerkenraad, het ontwikkelen van een waarderende houding, leidinggeven aan verschillen, leidinggeven in een veranderende context, de samenwerking tussen ambtsdragers en de communicatie met de gemeente. Rond de thema’s in dit boekje is ook een gelijknamige training aan te vragen.

5. Kerkkalender
Deze kerkkalender helpt bij het inplannen van alle activiteiten van uw gemeente: de kerkelijke feestdagen, het collecterooster etc. staan allemaal voorgedrukt in deze agenda. U kunt uw eigen activiteiten daaraan toevoegen.

6. Wekelijkse nieuwsbrief
Abonneert u zich op de wekelijkse nieuwsbrief van de Protestantse Kerk. Deze nieuwsbrief staat boordevol inspirerende en nuttige informatie voor ambtsdragers.

7. Maandblad woord&weg
Woord&weg is het inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Het magazine is bedoeld om ambtsdragers te inspireren en informeren. Scriba’s van gemeenten en classes en synodeleden ontvangen woord&weg gratis. Anderen kunnen een abonnement nemen voor � 22,50 voor 11 nummers per jaar. Groepsabonnementen voor een gemeente kosten � 17,50 per persoon. Voor abonnementen: abonnementen@protestantsekerk.nl; of (030) 880 18 80.

8. Een voortreffelijk werk
Het boek ‘Een voortreffelijk werk’ is een compacte en gedegen handleiding voor de ambtsdrager van vandaag, die snel een goed inzicht geeft in alle aspecten van het gemeentezijn. Wie verlangt naar het ambt, begeert een voortreffelijk werk, zegt Paulus. Maar iedere ambtsdrager weet dat dit werk niet zo eenvoudig is. Daarom is deze handreiking voor ambtsdragers samengesteld waarin allerlei facetten van het gemeenteleven aan bod komen: beleid, pastoraat, catechese, jeugdwerk, diaconaat en evangelisatie. De hoofdstukken zijn geschreven door mensen met veel kennis en ervaring op deze terreinen en zijn gericht op de praktijk van het ambtelijke werk. Aan elk hoofdstuk zijn gespreksvragen toegevoegd. Zo is het niet alleen een boek voor persoonlijke toerusting, maar ook geschikt voor bezinnende momenten tijdens de kerkenraadsvergadering.

9. Brieven over het ambt
Lees de zeven brieven over het ambt die de vorige scriba, ds. Arjan Plaisier, in 2015 heeft geschreven. Het zijn brieven waarin het gesprek wordt aangegaan, brieven die willen inspireren, bemoedigen en richting willen wijzen. Ze zijn bedoeld om het gesprek in de gemeenten over het ambt te stimuleren. Bij iedere brief zijn een aantal gespreksvragen geformuleerd die kunnen helpen om het gesprek op gang te brengen.

10. Meld u aan als tester voor de ontwikkeling van lesmateriaal ‘nieuwe ambtsdragers’
De Protestantse Kerk is op zoek naar mensen die een training willen uittesten! Als tester kunt u kosteloos deelnemen aan de training 'Nieuwe ambtsdragers'. Deze trainingen worden op een andere manier aangeboden dan de gebruikelijke vorm ‘op locatie’. Deze training kunt u namelijk online volgen (als 'e-learning'). Dat betekent dat u de training gewoon thuis kunt volgen, op een moment dat het voor u uitkomt. U kunt ook kiezen voor de 'blended' vorm: dan wordt de online training aangevuld met twee groepsbijeenkomsten. Lees hier meer.

11. De dienstenorganisatie beantwoordt al uw vragen
De dienstenorganisatie heeft als belangrijkste taak het ondersteunen van de gemeenten van de Protestantse Kerk. Dat betekent dat u met elke vraag bij de dienstenorganisatie terecht kunt. Het uitgangspunt is dat u binnen 48 uur (op werkdagen) een bruikbaar antwoord ontvangt.
info@protestantsekerk.nl; (030) 880 1880
Maandag tot en met donderdag: 09.00 – 21.00 uur; vrijdag 09.00 - 16.00 uur.


Gebed voor nieuwe ambtsdragers

Scriba René de Reuver bidt voor de ambtsdragers die deze maand in veel gemeenten bevestigd worden. 'Prachtig dat u ja hebt gezegd op de vraag om ambtsdrager te worden in uw gemeente. Dat is om stil van te worden. Dat moet het werk van Gods Geest zijn.'

Prachtig dat u ja hebt gezegd op de vraag om ambtsdrager te worden in uw gemeente.

Misschien overviel de vraag u wel. Zo van: waarom vragen ze mij? En: is dit wel iets voor mij? Toch hebt u ja gezegd. Ik ben daar blij om. We zijn immers samen kerk. Uw inbreng is belangrijk.

Gelukkig hoef je niet eerst examen te doen om ambtsdrager te worden. Diploma’s zijn hiervoor niet nodig. Wel vraagt het vertrouwen - geloof - dat God zelf voor Zijn kerk zorgt, hoop op Zijn koninkrijk en liefde voor mensen.

De bevestiging van nieuwe ambtsdragers is altijd weer een bijzonder moment. Dat mensen ondanks allerlei aarzelingen en volle agenda’s ja zeggen tegen deze vraag vanuit de gemeente. Dat is om stil van te worden. Dat moet het werk van Gods Geest zijn. Roeping van Godswege. Er zijn immers genoeg redenen om nee te zeggen.

Zonder bezieling door Gods Geest en de ontspanning - omdat de kerk niet van ons, maar van God is - houdt geen ambtsdrager het vol. Deze inspiratie en ontspanning wens ik u van harte toe.

Gebed bij de bevestiging van ambtsdragers

Met u bid ook ik uw vreugde toe in uw werk als ambtsdrager:

Heer, onze God
wat een zegen dat de kerk van U is,
dat U zelf haar toekomst bent.

Dank dat U ons telkens weer roept om samen kerk te zijn,
een vindplaats van geloof, hoop en liefde.
Een plek om op adem te komen,
waar ook ik me gedragen mag weten door uw liefde.

Dank dat U mij,
met al mijn aarzelingen en twijfels, wil gebruiken als ambtsdrager.
Het is dat U me roept, anders had ik nooit ja gezegd.
Dank, dat ik niet eerst examen moet doen, maar gewoon mag meedoen.
Dank dat ook ik als ambtsdrager mijn talenten mag inzetten voor de opbouw van uw kerk.

Inspireer me door uw Geest.
Geef me wijsheid om te onderscheiden waarop het aankomt.
Liefde voor allen die U op mijn weg brengt.
Vreugde in de dingen die zich aandienen.

Bewaar me voor overspannen verwachtingen,
voor blinde ijver en kortzichtigheid.

Schenk mij uw Geest,
dat mijn werk tot zegen mag zijn van mensen,
tot lofprijzing van uw Naam.

Amen.

Ds. René de Reuver, scriba generale synode

NB Een prachtig lied om rond uw bevestiging stil te overdenken is Lied 362: ‘Hij die gesproken heeft een woord dat gáát’. Vooral het tweede couplet.


Samen in de kerk, nooit gesproken

Wim Dekker en Caspar Stremler zouden elkaar elke zondag tegen kunnen komen in de Jacobikerk in Utrecht, maar ze hebben elkaar niet eerder gesproken. Daar komt nu verandering met behulp van het rad. Draaien… en samen in gesprek gaan.

Geld

Het eerste onderwerp is geld. Wat vind je veel geld? “Stel dat ik een miljoen euro zou winnen of erven”, begint Caspar, “dan zou ik een groot deel uitgeven, een deel weggeven aan een goed doel en een deel sparen.” Caspar komt nu aan zijn geld door zakgeld en een krantenwijk. Wim geeft aan dat hij honderdduizend euro al veel vindt. “Je bent dan geen miljonair, maar je kunt wel veel wensen realiseren. Bovendien heb je dat bedrag sneller bij elkaar!” Caspar peinst even: “Daar zit wel wat in!”

Wim vindt het mooi dat Caspar zich bezighoudt met goede doelen en het feit dat het niet goed gaat met de aarde. Hij realiseerde zich dat zo’n twintig jaar geleden. Het stemt hem tot nadenken. “Waar ga je wonen bijvoorbeeld? Er zijn plekken waar de luchtvervuiling enorm is. Wil je dat dagelijks inademen?”

Samen met zijn vrouw woont hij in Hilversum, bijna in het bos. “Heerlijk, even wandelen, dat houdt je gezond! We lopen soms delen van het Pieterpad en we wandelen veel in het buitenland.” Caspar veert op: “Hé, dat doen wij ook!” Sinds een paar jaar loopt hij stukjes van het Pieterpad, vertelt hij met lichtjes in zijn ogen. Soms wandelen ze met een ander gezin. “Ik ontdek nu heel Nederland.“

Opeens is er een gezamenlijke passie gevonden. Dat ze ruim vijftig jaar verschillen in leeftijd, maakt niet uit. Ze praten over saaie en eindeloze wegen in het noorden. Waar je helemaal NIETS tegenkomt. En dat lopen is leuk, maar hoe kom je weer bij het startpunt? Soms is er geen bus te bekennen. Caspar vertelt dat zij soms liften. “We doen het om de beurt. De lifters halen de auto en vervolgens de rest van de groep.” Wim vindt het geweldig: “Nog nooit aan gedacht!”

Liefde

Het rad stopt bij een spannend volgend thema: liefde. Kun je je een samenleving voorstellen zonder liefde? Wim noemt direct: “De Islamitische Staat, dat is een soort hel. Een heel donkere omgeving.” Caspar knikt: “Ze strijden en willen mensen vermoorden. Een deel van de strijders wil misschien wel vertrekken, maar kan niet meer terug. Ze zitten in de val.”

Beiden geloven dat je niet meer kunt liefhebben als je in staat bent om je bij IS aan te sluiten. Op de vraag of er nog een weg terug is, reageert Caspar: “Het zal niet gemakkelijk zijn met al die haat, maar je kunt om vergeving vragen. Daarna zou de liefde weer kunnen komen en respect.”

Kijkend in hun eigen omgeving zien zowel Caspar als Wim liefde vaak in kleine dingen. Een vrachtwagen die stopt bij het zebrapad, een klasgenoot die iets voor je opraapt, iemand die je helpt. “Wellevendheid” zegt Wim, “heeft alles met liefde te maken.” Voor Wim heeft de liefde van God alles te maken met onvoorwaardelijke liefde bieden aan zijn kinderen. “Deze liefde moet je blijven ervaren om te weten of het echt is.”

Caspar denkt bij God aan liefde en gerechtigheid. “Je bent niet direct vergeven, je moet willen vergeven. Dat vind ik positief. Gaat het makkelijker, dan is het niet eerlijk. Maar het is mooi dat God vergeeft. Je kunt naar Hem toe met problemen, Hij waakt over je.”

Ze nemen afscheid met een hartelijke groet. Tja, wanneer spreken ze elkaar weer? Misschien zondag in de Jacobikerk of wellicht onverwacht, struinend op het Pieterpad.

Bron: Jong Protestant
Tekst: Marian Timmermans | Beeld: Wendy Bos

Ook zo’n gesprek organiseren? Kijk op www.jop.nl/hetgesprek.

Meer van dit soort inspirerende verhalen lezen over jonge protestanten? Neem een abonnement op Jong Protestant. Het komt vier keer per jaar uit. Zie www.jop.nl/magazine.


Arabische protestanten

Sinds oktober vorig jaar is de 9e pioniersplek in Amsterdam een feit. De Egyptische Emad Thabet (48) leidt de Arabische Protestantse Kerk Amsterdam. Zijn gemeente telt nu zo’n dertig leden. Hij verwacht dat dat er snel meer zullen worden.

1. Waarom een Arabische kerk in Amsterdam?
‘Tussen de vele immigranten en vluchtelingen uit het Midden-Oosten bevinden zich veel Arabisch sprekende christenen. De Presbyterian Church of Egypt en zendingsorganisatie GZB willen voor hen een spiritueel thuis creëren waar ze hun geloof kunnen delen. Ook in Oslo, Wenen, Stockholm en Frankfurt zijn soortgelijke kerkgemeenschappen opgezet.’

2. Is integratie in een bestaande Nederlandse kerk geen optie?
‘Onze gemeenschap is er vooral voor de nieuwkomers. Doordat ze op een veilige plek in hun eigen taal kunnen communiceren, voelen ze zich minder geïsoleerd. We willen nauw samenwerken met andere Amsterdamse kerken en pioniersplekken, waardoor onze leden uiteindelijk goed geïntegreerd zullen raken binnen de Protestantse Kerk.’

3. Waar komen de gemeenteleden oorspronkelijk vandaan?
‘Het gaat vooral om christenen uit Egypte, Syrië, Irak en Iran. Een deel van hen woont en werkt hier al jaren, anderen zijn erkende vluchtelingen die hier recent zijn binnengekomen. Daarnaast zijn er ook ‘ongedocumenteerde’ personen, zonder verblijfsstatus, die vaak een lange, barre tocht achter de rug hebben en soms een slechte conditie. Vooral zij hebben onze hulp hard nodig.’

4. Wat betekent u persoonlijk voor de nieuwkomers?
‘Elke donderdagavond is er een kerkdienst en op woensdag een inloopspreekuur. Daar bieden we een luisterend oor en praktische begeleiding, zoals het vertalen van brieven. We willen onze leden helpen hun weg te vinden in de Nederlandse samenleving. Als predikant wil ik er ook graag voor de mensen zonder verblijfsstatus zijn. Zij durven vaak niet naar de dienst te komen, dus zoek ik ze thuis op om ze te bemoedigen, samen te bidden en te helpen met de integratie in onze gemeenschap.’

5. Voelt u zich pionier?
‘Zeker! Dit is een nieuwe kerkvorm. We gaan samen het avontuur aan, proberen verschillende ideeën uit en kijken wat goed werkt en wat niet. Als het goed gaat, verwacht ik dat er op meer plekken in Nederland van dit soort pioniersplekken zullen starten. Zelf wil ik uiteindelijk graag een reguliere Nederlandse predikant worden en van onze gemeenschap een officiële Nederlandse kerk maken.’

De negende pioniersplek in de hoofdstad komt samen in de Elthetokerk in Amsterdam-Oost. Dominee Thabet is voor drie jaar benoemd door de Protestantse Kerk Amsterdam.
facebook.com > Arabische Protestantse Kerk Amsterdam
protestants.amsterdam.nl > Arabische Protestantse Kerk Amsterdam

Dit artikel komt uit het januari-nummer van het blad Woord&Weg. Heeft u al een abonnement op dit inspirerende maandmagazine?


Nieuws! > Kerknieuws / Nieuws / Agenda / Verbinding

Zoeken

Diensten!

Kerk aan Kerkplein te GrijpskerkOp zondag 28 januari beginnen we om 09:30 in de kerk aan het Kerkplein te Grijpskerk, waar ds. mw. C.S. Minnaard uit Doezum hoopt voor te gaan. Thema:


Overzicht kerkdiensten.

Laat de Bijbel spreken

Omzien naar elkaar

Noaberschap: uw ogen en oren zijn nodig! Laat via ons meldpunt weten wie extra aandacht en zorg nodig heeft.

backtotop